27 mai 2022

Guvernul încearcă să politizeze structura responsabilă de a evalua calitatea învățământului!

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Asociația Elevilor din Constanța (AEC), Asociația Elevilor din Bacău (AEBc), Asociația Vâlceană a Elevilor (AVE), Asociația Elevilor din București și Ilfov(AEBI), Asociația Elevilor din Maramureș (AEM) și Federația Părinților și a Aparținătorilor Legali din România (Fepal) critică profund proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului ARACIP și solicită organizarea unei dezbateri publice în acest sens!

 A fost publicat pe site-ul Ministerului Educației proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al ARACIP. Amintim faptul că un proiect de Hotărâre de Guvern similar a mai fost pus în consultare publică în luna septembrie, proiect ce a atras multiple critici ale societății civile.

La nivelul proiectului, este propusă modificarea structurii Consiliului ARACIP astfel încât aceasta să cuprindă, printre membrii cu drept de vot, reprezentanți ai Ministerului Educației, ai M.A.I. și M.Ap.N., precum și un reprezentant al Asociației Școlilor Particulare.

Apreciem aceste propuneri ca fiind denigrante, având în vedere faptul că ARACIP este o instituție ce trebuie să se asigure că școlile îndeplinesc anumite standarde de calitate, care ar trebui să fie formată din experți. Mai mult, având în vedere faptul că ARACIP votează autorizarea și acreditarea școlilor particulare, considerăm imposibilă prezența unui reprezentant al Asociației Școlilor Particulare, acest fapt însemnând că școlile private s-ar autoriza ele singure.

Includerea reprezentanților Ministerelor în Consiliul ARACIP nu reprezintă altceva decât o încercare de politizare a unor decizii ce ar trebui să rămână strict tehnice. Atribuțiile ARACIP sunt acelea de a evalua, iar o evaluare corectă trebuie să fie făcută pe criterii obiective și tehnice. În contextul în care experții reprezintă mai puțin de jumătate din membrii cu drept de vot ai Consiliului, există riscul ca evaluarea să fie făcută strict pe criterii politice.

Mai mult, la nivelul ordinului putem observa introducerea unor membrii observatori ai Consiliului ce fac parte din societatea civilă. Tragem un semnal de alarmă cu privire la imposibilitatea includerii unui reprezentant al Consiliului Național al Elevilor în Consiliul ARACIP deoarece, conform proiectului, persoanele membre ARACIP“ sunt nominalizate de către reprezentantul legal al entităților”, Consiliul Național al Elevilor neavând personalitate juridică sau reprezentant legal.

Considerăm că mult mai adecvat ar fi includerea partenerilor sociali în Comisia consultativă a ARACIP, și includerea posibilității reprezentanților elevilor de a participa la Comisia consultativă, în favoarea includerii lor ca membrii observatori.

Solicităm menținerea ARACIP ca un organ profesional, ce evaluează în mod obiectiv și tehnic, nu politic!

Foto facebook Constanta