Publicat: 30 Noiembrie, 2013 - 11:45
Share
Ministrul Nica a semnat contracte de finantare prin fonduri structurale pentru 44 de proiecte

Guvernul a semnat, în această săptămână, 52 de contracte în domeniul IT în valoare de 141,9 milioane euro, printre beneficiari aflându-se consilii judeţene, Minsterul Afacerilor Externe (MAE), Agenţia Naţională de Integritate (ANI), Secretariatul General al Guvernului (SGG) şi Serviciul Român de Informaţii (SRI).

 Ponta a precizat că Executivul a aprobat un act normativ prin care instituţiile publice vor fi obligate să asigure, în cazul noilor proiecte IT, interoperabilitatea acestora cu alte sisteme informatice.

"În România, în ultimii 10 ani, fiecare instituţie publică şi-a dezvoltat un sistem informatic şi, când vrem să le punem laolată, nu reuşim. Din acest motiv, miercuri, am aprobat strategia naţională prin care orice nou proiect informatic trebuie avizat de o comisie a Ministerului pentru Societatea Informaţională (MSI) şi trebuie să aibă ca primă condiţie interoperabilitatea bazelor de date, să nu mai păţim ce am păţit atunci când nu am fost în stare să legăm sistemul informatic al Poliţiei Rutiere cu cel de la ANAF, ca să ştim cine şi-a plătit amenzile", a declarat premierul, potrivit Ziarul Financiar.

Guvernul a aprobat miercuri proiectul de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională, care va avea ca atribuţii principale elaborarea direcţiilor strategice pentru dezvoltarea societăţii informaţionale şi avizarea strategiilor şi proiectelor de informatizare ale instituţiilor publice în vederea asigurării interoperabilităţii sistemelor informatice şi avizarea proiectelor care implică soluţii IT&C pentru care se solicită garanţii guvernamentale.

Ponta a fost prezent la MSI, unde ministrul de resort, Dan Nica, a semnat contractele de finanţare prin fonduri structurale pentru 44 de proiecte privind implementarea unor registre agricole electronice în 36 de judeţe, 5 proiecte de e-guvernare şi 3 proiecte de interoperabilitate.

Valoarea totală a finanţării pentru cele 52 de proiecte este de 628,65 milioane de lei.

Alocările provin din fonduri europene nerambursabile şi sunt repartizate pe trei categorii. Astfel, prin registrul agricol, consiliile judeţene vor beneficia de 44 de proiecte a căror valoare cumulată este de 283,3 milioane lei (63,9 milioane euro).

Obiectivul programului este achiziţionarea sau actualizarea/îmbunătătirea sistemului informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic (achiziţionarea serviciilor de dezvoltare, implementarea soluţiilor software şi integrarea aplicaţiilor folosite respectând etapele clare de dezvoltare a proiectului: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare).

În cadrul programului e-guvernare, a doua categorie, vor fi finanţate nerambursabil 5 proiecte în valoare totală de 199,7 milioane lei (45,1 milioane euro), iar beneficiari sunt Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, Ministerul Afacerilor Externe, Oficiul Român pentru Adopţii, Inspecţia Muncii şi Centrul Naţional de Management al Socetăţii Informaţionale.

Măsurile din cadrul acestui program vor viza inclusiv combaterea muncii la negru, prin creşterea eficienţei, eficacităţii şi calităţii serviciilor oferite la nivel naţional de către Inspecţia Muncii utilizând mijloace specifice tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei, şi elaborarea unui sistem informatic colaborativ pentru un mediu peformant de desfăşurare a achiziţiilor.

Va fi realizată şi o structură de tip cloud pentru instituţiile publice, prin ICI Bucureşti, constând în implementarea unei infrastructuri moderne în vederea creşterii eficienţei, performanţei, securităţii şi siguranţei serviciilor electronice oferite de acestea. Obiectivul general al proiectului îl constituie modernizarea, dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice oferite către cetăţeni prin intermediul acestei infrastructuri, care să eficientizeze achiziţia şi utilizarea TIC (Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor) la nivelul instituţiilor publice, să sporească transparenţa activităţii instituţiilor publice şi să faciliteze interoperabilitatea între serviciile electronice publice.

Pentru a treia categorie a proiectelor, de interoperabilitate, va fi asigurată o finanţare de 145,4 milioane lei ( 32,8 milioane euro), beneficiari fiind Agenţia Naţională de Integritate, Secretariatul General al Guvernului şi Serviciul Român de Informaţii, prin Unitatea Militară 0929, Bucureşti.

Astfel, va fi asigurat un sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achiziţiile publice, va fi realizată interoperabilitatea sistemelor informatice ale instituţiilor furnizoare de date necesare fundamentării politicilor şi deciziilor Guvernului (un "tablou de bord la nivelul Secretariatului General al Guvernului") şi va fi creat, pentru SRI, un sistem naţional de protecţie a infrastructurilor IT&C de interes naţional împotriva ameninţărilor provenite din spaţiul cibernetic.

Pentru SGG, obiectivul general al proiectului este eficientizarea activităţii interne în vederea fundamentării deciziilor Guvernului, prin optimizarea cooperării cu instituţiile administraţiei publice centrale cu care Secretariatul interacţionează, în timp ce pentru SRI obiectivul principal al proiectului este implementarea unui sistem informatic care asigură interoperabilitatea între componentele informatice de securitate şi care, prin funcţiunile sale, să contribuie la protecţia sistemelor informatice şi a informaţiilor vehiculate de la nivelul autorităţilor publice, precum şi la creşterea disponibilităţii şi nivelului de încredere în serviciile publice specializate oferite cetăţenilor/mediului de afaceri/administraţiei publice, asigurând totodată, eficientizarea şi creând premise pentru modernizarea acestora, inclusiv prin minimizarea timpului dedicat activităţilor de recuperare/restaurare ca urmare a unui incident sau atac cibernetic.

În cazul prevenirii conflictelor de interese la achiziţii publice, scopul proiectului constă în asigurarea interoperabilitatii sistemelor electronice ale instituţiilor publice, dezvoltarea unui mecanism eficient de verificare ex-ante a conflictelor de interese în procesul de atribuire a contractelor prin "coparticiparea directă" a cetăţenilor şi a mediului de afaceri în semnalarea situaţiilor generatoare de conflicte de interese, precum şi creşterea capacităţii de răspuns la solicitări primite din partea cetăţenilor / mediului de afaceri / administraţiei publice, la un nivel de sofisticare de minimum 3.

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea unui mecanism eficient de verificare ex-ante a conflictului de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziţii publice finanţate din fonduri comunitare, prin implementarea şi operaţionalizarea unui sistem informatic integrat în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, pentru prevenirea şi identificarea situaţiilor care determină un conflict de interese.