10 august 2022

HG privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversităţii

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Principalul obiectiv al acestui act normativ îl consituie înfiinţarea Comitetului interministerial pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversităţii – condiţie stabilită prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă pentru aplicarea Reformei R.2 – Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea implementării coerente şi eficace a Strategiei Europene privind biodiversitatea, din cadrul Pilonului I „Tranziţia Verde”, Componenta C2: Păduri şi protecţia biodiversităţii.

Măsura de reformă vizează îndeplinirea atribuţiilor autorităţilor responsabile de conservarea naturii şi a biodiversităţii. Astfel, reforma nu implică ajutor de stat, nu sunt finanţate activităţi economice, fiind aplicate prerogativele publice prin intermediul instituţiilor de stat.

Aşa cum a fost stabilit în PNRR, Comitetul interministerial este un organism consultativ, fără personalitate juridică, ce urmăreşte analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversităţii şi propune Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) modificări şi/sau completări ale cadrului legal. Coordonat de MMAP acesta este format din 13 membri menţionaţi în Anexa la HG, reprezentaţi la nivel de ministru/secretar de stat/preşedinte sau director general cu responsabilităţi în domeniile: educaţie, agricultură, pescuit, acvacultură, silvicultură, vânătoare, turism, organizare spaţială, transport, energie, apărare naţională, mediu.

Autorităţile din subordinea MMAP reprezentate în Comitet vor fi: Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, Administraţia Naţională „Apele Române”, Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, Garda Naţională de Mediu, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. La reuniuni pot participa cu rol de observatori şi reprezentanţi ai societăţii civile, cu activitate dovedită în domeniul conservării biodiversităţii, precum şi experţi din domeniile care ar afecta biodiversitatea, din cadrul autorităţilor publice centrale menţionate în HG sau a celor subordonate acestora.
De asemenea, proiectul de HG prevede că se înfiinţează Secretariatul tehnic care funcţionează în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, iar regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia, precum şi al Comitetului interministerial se va adopta la prima reuniune şi se va aproba prin ordin al ministrului Barna Tanczos.

DIRECŢIA DE COMUNICARE, TRANSPARENŢĂ ŞI IT

Sursa foto Pexels