Publicat: 7 Ianuarie, 2020 - 13:27
Share

Asociaţia "Ţine de Noi" împreună cu Headmasters' and Headmistress' Conference anunţă lansarea unui concurs pentru obţinerea unor burse de prestigiu pentru elevii de clasa a X-a care îşi doresc să petreacă următorii doi ani din ciclul preuniversitar de învăţământ, echivalentul claselor a XI-a, respectiv a XII-a, în Marea Britanie.

Elevii au posibilitatea de a studia timp de doi ani într-o şcoală britanică de cea mai înaltă calitate, cum ar fi Epsom College, Dullwich College, Bedford Modern School, Hampton School ş.a.m.d. De asemenea, ei îşi pot dezvolta abilităţile de comunicare în limba engleză, îşi pot face noi prieteni din diferite culturi şi pot experimenta şi aprecia cultura şi tradiţiile din Marea Britanie. În anii trecuţi peste 130 de elevi români au petrecut câte un an sau doi în această bursă, ajungând apoi studenţi la facultăţi de prestigiu, precum: Oxford, Cambridge, London School of Economics.

Deadline înscrieri: 27 IANUARIE 2020

Marea majoritate a burselor acoperă în totalitate costurile (taxe şcolare, cazarea şi cheltuielile de masă, însemnând în medie între 35.000 şi 42.000 lire sterline), însă există şi burse parţiale, care acoperă între 50% - 70% din costuri, acestea fiind calculate în funcţie de venitul brut al familiei. Singurele taxe care trebuie achitate de către elevi sunt:

- O taxă în valoare de 19 lei, atunci când elevul îşi înscrie aplicaţia în cadrul acestui concurs, detalii regăsiţi în documentaţia din link-urile de mai jos. Taxa aceasta este nereturnabilă.

- O taxă în valoare de 1500 lire, reprezentând taxa de administrare a programului, care va fi achitată doar de către elevii care câştigă bursa şi vor pleca la studiu în Marea Britanie.

!!! Important - Încurajăm citirea cu atenţie a formularelor şi ghidurilor prin care se va efectua înregistrarea în cadrul acestui program, precum şi instrucţiunile de completare prezente în documentaţia din link-urile de mai jos.

Încurajăm contactul pe email la adresa: burse2019@tinedenoi.ro

Criterii de eligibilitate pentru bursele complete:

- să fie înscrişi într-o formă de învăţământ de nivel liceal, fiind în prezent (anul şcolar - 2018-2019) în clasa a X-a;

- să nu ocupe, la momentul înscrierii, un loc într-o şcoală din Marea Britanie;

- venitul părinţilor (brut, combinat) pe anul 2018 să nu depăşească echivalentul în lei a 30.000 lire;

- vârsta elevului trebuie să fie, la 1 septembrie 2019, între 16 ani şi 17 ani si 6 luni - nu pot aplica decât elevii care, la data menţionată, nu depăşesc vârsta maximă admisă. Data naşterii aplicantului ar trebui să se încadreze între 01.03.2002 şi 01.09.2003.

Elevii pentru care venitul părinţilor depăşeşte suma de 30.000 de lire în anul 2018 pot aplica pentru o bursă parţială, urmând aceeaşi procedură de înscriere.

!!! Transmiterea documentelor se va face iniţial în format electronic sub forma unui singur PDF complet (formularul de aplicaţie semnat) la adresa: burse2019@tinedenoi.ro, urmând ca într-o etapă viitoare, după selecţia preliminară, elevii acceptaţi pentru concursul final să transmită şi fizic documentele complete la o adresă indicată ulterior.

Toate materialele pentru depunerea dosarului, precum şi toate detaliile privind acest program se găsesc pe

https://drive.google.com/drive/folders/1esYJngKbQ39jmbnQpPAh6bvCRo94QYXg (format WORD)

sau

https://tinedenoi.ro/burse-academice/ (format PDF şi WORD)

Informaţii complete despre procesul de aplicare şi ce presupune experienţa educaţională la o şcoală independentă din Marea Britanie pot fi consultate pe site-ul http://tinedenoi.ro/burse-academice/

!!! Probleme des întâlnite în transmiterea aplicaţiilor pentru concursul de anul trecut:

* În prima fază este necesar transmiterea formularului electronic de aplicaţie complet şi semnat de către elevi şi părinţi sub forma unui singur PDF; elevii care vor fi selectaţi pentru cea de-a doua etapă vor fi anunţaţi să transmită fizic dosarul complet cu toate documentele la o adresă comunicată ulterior;

* Taxa administrativă de 1500 lire trebuie achitată doar de către câştigătorii concursului, de către cei care vor fi anunţaţi că au câştigat şi vor pleca la studiu în Marea Britanie;

* Observaţie pentru pagina 6 din formularul de aplicaţie: Dacă elevul nu are în prezent, în momentul transmiterii aplicaţiei note/medii este rugat să completeze doar cu notele/mediile anului precedent.

* În cazul în care şcoala nu poate elibera foaia matricolă în limba engleză, aceasta trebuie tradusă la un traducător autorizat, apoi semnată şi ştampilată de către şcoală.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să transmiteţi un email la adresa burse2019@tinedenoi.ro

Despre Asociaţia "Ţine de Noi"
Asociaţia "Ţine de Noi" organizează programe dedicate educaţiei cu proiecte concrete în marile oraşe ale României, organizează în fiecare an Conferinţa Naţională în domeniul Educaţiei, cea mai importantă conferinţă în domeniu, unde participă toţi actorii relevanţi.

Tag-uri Institutii: