28 noiembrie 2021

HOTĂRÂRE nr. 105 din 19.11.2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă

Distribuie pe rețelele tale sociale:

HOTĂRÂRE nr. 105 din 19.11.2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de 17.11.2021, realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției,
ținând cont de importanța marcării într-un cadrul adecvat a Zilei Naționale a României și raportat la nevoia de asigurare a condițiilor necesare desfășurării festivităților ocazionate de acest eveniment, luând în considerare necesitatea menținerii condițiilor socio – economice necesare desfășurării activităților specifice economiei naționale concomitent cu realizarea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, în contextul necesității de asigurare a unor condiții optime de realizare a activității didactice la nivelul localităților cu rată de incidență scăzută, localități care de regulă au și posibilități reduse de asigurare a desfășurării procesului didactic în mediu online,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) coroborate cu prevederile art. 20 lit. l) și n) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5, art. 8, art. 9, art. 38, art. 43, art. 44 și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,
Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta HOTĂRÂRE:
Art.1 – Se abilitează Ministerul Educației și Ministerul Sănătății în vederea modificării Ordinului comun nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2,

în sensul permiterii participării zilnice, cu prezență fizică la cursuri, a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ din localitățile unde
cu respectarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2.
Art.2 – (1) Se propune ca organizarea ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Naționale a României să fie permisă cu participarea, în zona oficială, în municipiul București a cel mult 400 de persoane, iar în municipiile reședință de județ a cel mult 200 de persoane și cu respectarea următoarelor măsuri:
incidența cumulată la 14 zile este mai mică de 3/1.000 de locuitori, indiferent
de rata de vaccinare a personalului,
a) b) c) d) e) f)
Zilei Naționale a României
dedicate sărbătoririi Zilei Naționale a României
organizării și desfășurării activităților specifice
toți participanții;
purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către
dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc
în spațiul delimitat în care se desfășoară ceremonia;
menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți, acolo
unde este posibil, precum și delimitarea prin semne vizibile a perimetrului;
aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea
contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2; ceremonia;
efectuarea triajului observațional și dezinfectarea obligatorie a mâinilor,
pentru toate persoanele care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară
realizarea accesului participanților conform măsurilor stabilite de instituția
organizatoare, pe baza situațiilor certificate prin intermediul certificatului digital al
Uniunii Europene privind COVID-19, în scopul prevenirii contaminării cu virusul
SARS-CoV-2.
(2) Se propune ca accesul populației la ceremoniile organizate în condițiile
alin. (1) să fie permis cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între
participanți, portul măștii de protecție și respectarea măsurilor de prevenire a
răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2.
(3) Se propune permiterea
la sediul autorităților și instituțiilor publice centrale cu
participarea a cel mult 300 de persoane, iar la sediul autorităților și instituțiilor
publice locale cu participarea a cel mult 150 de persoane, asigurarea unei suprafețe
de minim 2 mp pentru fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de
acces și protecție sanitară stabilite de instituția organizatoare.
(4) Se propune ca accesul la zonele oficiale organizate în cadrul activităților
prevăzute la alin. (1), precum și
accesul la activitățile prevăzute la alin. (3) să fie permis doar pentru persoanele
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
virusul SARS-CoV-2.
Art.3 – (1) Se propune ca organizarea și desfășurarea competițiilor sportive pe teritoriul României, în spații închise sau deschise, să poată fi realizată, doar în intervalul orar 5,00-21,00, cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între persoane și purtarea măștii de protecție.
(2) Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
Art.4 – (1) Se propune ca organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale să fie permisă, doar în intervalul orar 5,00-21,00, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, dar nu mai mult de 1.000 de persoane, purtarea măștii de protecție și asigurarea unei
suprafețe de minimum 4 mp/persoană.
(2) Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru persoanele
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
Art.5 – (1) Se propune organizarea și desfășurarea de cursuri, inclusiv cele de formare profesională care necesită activități practice, workshop-uri și conferințe, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, doar în intervalul orar 5,00-21,00, cu participarea persoanelor până la 30% din capacitatea maximă a spațiului în interior sau în exterior, dar nu mai mult de 150 de persoane, asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, purtarea măștii de protecție și respectarea normelor de sănătate publică.
(2) Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
Art.6 – Măsurile prevăzute în prezenta hotărâre produc efecte doar în situația aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale conducătorilor ministerelor sau organelor administrației publice centrale.
Art.7 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență.
PREŞEDINTELE
COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU