27 ianuarie 2022

HOTĂRÂRE nr. 109 din 30.11.2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

pentru aprobarea demarării procedurilor necesare repatrierii cetăţenilor români aflaţi în Regatul Maroc, ca urmare declarării stării de urgenţă sanitară şi a suspendării zborurilor directe cu această ţară

Având în vedere declararea stării de urgenţă sanitară în Regatul Maroc începând cu data de 29 noiembrie 2021 şi până la data de 31 decembrie 2021 coroborată cu suspendarea tuturor zborurilor directe cu această destinaţie,

luând în considerare prezenţa pe teritoriul Regatului Maroc a mai multor cetăţeni români care se află în imposibilitatea de repatriere şi în contextul epidemiologic actual marcat de apariţia şi răspândirea voii variante a virusului SARS- CoV- 2, Omnicron,

ţinând cont de dispoziţiile art. 16 alin. 7) ale Deciziei nr. 1313/2013 a Parlamentului European şi a Consiliului privind un mecanism de protecţie civilă al Uniunii,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi lit. g) şi art. 81 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 20 lit. f) şi lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 şi 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1- Se aprobă repatrierea cetăţenilor români aflaţi în Regatul Maroc, inclusiv prin activarea Mecanismul European pentru Protecţie Civilă, după caz, ca urmare a suspendării tuturor zborurilor directe cu această destinaţie.

Art. 2 – Pentru punerea în executare a prevederilor art. 1, se abilitează Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM să întreprindă măsurile din competenţă.

Art. 3 – Costurile aferente desfăşurării activităţii menţionate la art. 1 şi art. 2 sunt asigurate din bugetul de stat, de la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prin bugetele ministerelor implicate şi prin Mecanismul European pentru Protecţie Civilă, după caz.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică, pentru punere în aplicare, tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU NICOLAE-IONEL CIUCĂ