9 mai 2021

HOTĂRÂRE privind acordarea de asistenţă internaţională cu titlul gratuit pentru India

Distribuie pe rețelele tale sociale:

HOTĂRÂRE nr. 24 din 27.04.2021 privind acordarea de asistenţă internaţională cu titlul gratuit pentru Republica India, precum şi pentru completarea listei ţărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea

Având în vedere solicitarea autorităţilor din Republica India, transmisă prin Mecanismul European de Protecţie Civilă, pentru acordarea de asistenţă internaţională în contextul eforturilor de combatere a pandemiei de COVID-19 şi propunerile Institutului Naţional de Sănătate Publică referitoare la completarea listei ţările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea,

luând în considerare propunerea şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, vicepreşedinte al Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, în sensul acordării asistenţei internaţionale Republicii India şi în conformitate cu prevederile art. 20, lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005

în considerarea prevederilor art. 81 şi art. 20 lit. f) şi l), din OUG. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 şi art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic şi ale art. 4 alin. (1) lit. c) şi g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă,

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 – (1) Se aprobă acordarea de asistenţă internaţională, cu titlu gratuit, pentru Republica India, constând în cantităţile de produse prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

(2) Transportul cantităţilor de produse prevăzute la alin. (1) se asigură de către Ministerul Apărării Naţionale cu o aeronavă din dotare, pe ruta România-India, sub egida Mecanismului European de Protecţie Civilă şi cu recuperarea a 75% din costul acestuia.

Art. 2 – (1) Se completează lista ţărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea aprobată prin Hotărârea nr. 23 din 22.04.2021 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, prin introducerea Republicii India.

(2) Persoanelor care sosesc din Republica India nu le sunt aplicabile prevederile art. 4 din Hotărârea nr. 9 din 11.02.2021 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, cu excepţia celor prevăzute la alin. 2, lit. c), referitoare la persoanele vaccinate şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la administrarea celei de-a doua doze.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, pentru punere în aplicare prin ordine şi acte administrative ale conducătorilor acestora.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎŢU