15 august 2022

Hotărârea privind acordarea de asistență internațională, cu titlu gratuit, Ucrainei

Distribuie pe rețelele tale sociale:

HOTĂRÂRE nr. 11 din 02.03.2022
privind acordarea de asistență internațională, cu titlu gratuit, Ucrainei, constând în ambulanțe
Având în vedere degradarea situației de securitate din Ucraina care a generat o lipsă acută a alimentelor, carburanților și medicamentelor, precum și exodul masiv al populației din zonele afectate și a determinat apariția unei crize
umanitare, ținând cont de solicitările de sprijin adresate de autoritățile ucrainene care vizează acordarea de unor bunuri de strictă necesitate și primă urgență, luând în considerare propunerea șefului Departamentului pentru Situații
de Urgență, vicepreședinte al Comitetului Național pentru Situații de Urgență,
în sensul acordării asistenței internaționale Ucrainei, formulată în temeiul
prevederilor art. 24^1 lit. j) coroborate cu prevederile art. 20 lit. f) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de
Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. g) din O.U.G. nr. 21/2004
privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 20 lit. f) și l) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor
de Urgență, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 și 4 din
Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și
componența Comitetului Național pentru Situații de Urgență, cu modificările și
completările ulterioare,
Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1 – (1) Se aprobă acordarea de asistență internațională, cu titlu
gratuit, pentru Ucraina, constând în ambulanțe tip A și B conform anexei la
prezenta hotărâre.
(2) Transportul ambulanțelor prevăzute la alin. (1) se realizează, pe cale
rutieră, de către serviciile județene de ambulanță care le dețin, respectiv
inspectoratele județene pentru situații de urgență.
2
(3) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pune la dispoziție un
microbuz pentru revenirea personalului care asigură transportul ambulanțelor,
în județele de domiciliu.
Art. 2 – (1) Ministerul Afacerilor Externe sprijină procesul de finalizare a
documentației aferente realizării asistenței internaționale oferite de către
România.
(2) Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului
Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare
prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.
PREȘEDINTELE
COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ