Publicat: 10 Iunie, 2019 - 18:18

Hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD in sedinta din data de 10.06.2019:

Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminării, întrunit în şedinţa de soluţionare a petiţiilor în data de 10.06.2019, a adoptat următoarele hotărâri:

1. Afişul publicitar promovat de o societate comercială care conţinea mesajul "deschis tot timpul", alături de o fotografie a unei femei cu picioarele îndepărtate, reprezintă discriminare şi încalcă dreptul la demnitate a persoanelor de gen feminin conform art. 2, alin. 1 şi art. 15 din O.G. 137/2000, republicată.

- s-a aplicat sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 5.000 lei.

- hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi a celor prezenţi (7).

2. Decizia unei educatoare de a muta un copil cu dizabilităţi la o altă grupă pe perioada inspecţiei reprezintă discriminare conform art. 2 şi art. din 15 O.G. 137/2000, republicată.

- educatoarea a fost sancţionată cu avertisment contravenţional, iar grădiniţei i s-a aplicat sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 1.000 lei. Se recomandă educatoarei ca pe viitor să evite astfel de acţiuni.

- hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi a celor prezenţi (7).

3. Refuzul unui taximetrist de a transporta o persoană cu autism reprezintă discriminare conform art. 2, alin. 1, şi art. 10 , lit g) din 15 O.G. 137/2000, republicată.

- s-a aplicat sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 1.000 lei pentru firma de taximetrie şi 1.000 lei pentru şofer, cu obligaţia de a publica într-un cotidian naţional un rezumat al hotărârii şi recomandarea ca în viitor să acorde servicii de taximetrie fără discriminare.

- hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi a celor prezenţi (7).

Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării Comunicat de presă - Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării