24 octombrie 2021

Hotărârile Consiliului ARACIS din luna aprilie 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), întrunit în şedinţa din data de 29 aprilie 2021, a analizat o serie de aspecte privitoare la asigurarea calităţii în învăţământul superior şi a luat mai multe hotărâri importante pentru asigurarea calităţii educaţiei oferite de sistemul de învăţământ superior din România, inclusiv în contextul unor recente modificări legislative.

Totodată, în şedinţa Consiliului au fost prezentate probleme de actualitate pentru învăţământul superior din România, în consonanţă cu evoluţiile pe plan european şi internaţional, evidenţiate în urma participării membrilor Consiliului, în perioada martie – aprilie 2021, la o serie de evenimente pe tema asigurării calităţii, desfăşurate în format online.

Prezentăm în cele ce urmează temele pe care le considerăm de interes pentru toate părţile interesate în învăţământul superior şi pentru opinia publică:

I. Asigurarea externă a calităţii – evaluări, avize acordate

Consiliul a analizat şi a validat rezultatele evaluărilor externe pentru 62 de programe de studii universitare, dintre care 52 de programe de studii universitare de licenţă, şase programe de studii universitare de masterat şi patru Departamente pentru Pregătirea Personalului Didactic, pentru 15 domenii de studii universitare de masterat, precum şi pentru trei evaluări instituţionale.

De asemenea, Consiliul a analizat şi a validat propunerea Comisiei de soluţionare a unei contestaţii depusă de o instituţie de învăţământ superior cu privire la domeniul de studii universitare de masterat „Drept”.

Lista acestora este disponibilă la adresa: https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2021/05/29.04.2021Hotarari-ale-Consiliului-ARACIS.pdf

Rezultatele evaluărilor externe, avizele acordate şi propunerile ARACIS vor fi transmise Ministerului Educaţiei, conform reglementărilor în vigoare.

– Pentru evaluările care se vor desfăşura în următoarea perioadă a fost aprobată componenţa comisiilor de evaluare externă a programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior şi, de asemenea, au fost validate patru Protocoale de evaluare instituţională. Evaluările instituţionale se vor desfăşura la Academia Naţională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea „Ovidius” din Constanţa şi Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti.

Programul vizitelor de evaluare poate fi accesat aici https://www.aracis.ro/programul-vizitelor-de-evaluare-externa-03-05-2021-07-05-2021/

II. Evaluarea studiilor universitare de doctorat

– Urmare a publicării în Monitorul Oficial al României a Ordinului ministrului educaţiei nr. 3651/ 12 aprilie 2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare, Consiliul ARACIS a revizuit şi îmbunătăţit Ghidul pentru desfăşurarea procesului de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat şi Ghidul pentru desfăşurarea procesului de evaluare externă periodică a instituţiei organizatoare de studii universitare de doctorat, care sunt acum disponibile la adresa: https://www.aracis.ro/ghid-raport-de-autoevaluare/

Procesul de evaluare externă a studiilor universitare de doctorat este în curs.

III. Cooperarea internaţională

– ARACIS a participat la Adunarea Generală a Asociaţiei Europene pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ENQA), eveniment care s-a desfăşurat în format online, în data de 22 aprilie 2021. În cadrul întâlnirii a fost ales un nou preşedinte al ENQA, dar şi noi membri ai biroului executiv. Reprezentantul ARACIS, prof. dr. ing. Cristina Ghiţulică, este, pentru al doilea mandat, unul dintre vicepreşedinţii ENQA. Mai multe detalii cu privire la componenţa noului birou executiv al ENQA sunt disponibile pe pagina web a Asociaţiei.

IV. Funcţionarea internă a agenţiei

– Consiliul a analizat:
* Raportul de activitate al ARACIS pentru anul 2020, document care va fi disponibil, în cel mai scurt timp, pe pagina web a agenţiei, în limba română şi în limba engleză;
* Măsurile propuse pentru o mai bună conformare a activităţilor agenţiei cu cerinţele referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

– Consiliul a aprobat modificarea Standardelor specifice privind evaluarea externă a calităţii academice a programelor de studii din domeniile de licenţă şi masterat aferente Comisiei de specialitate 1 – Ştiinţe exacte şi ştiinţe ale naturii şi a celor aferente Comisiei de specialitate 5 – Ştiinţe administrative, ale educaţiei şi psihologie, disponibile aici https://www.aracis.ro/standarde-specifice-evaluare-licenta/