18 septembrie 2021

Hotărârile Consiliului ARACIS din luna august 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), întrunit în şedinţa din data de 31 august 2021, a analizat o serie de aspecte privitoare la asigurarea calităţii în învăţământul superior din România.

Prezentăm în cele ce urmează temele pe care le considerăm de interes pentru toate părţile interesate în învăţământul superior şi pentru opinia publică:

I. Asigurare externă a calităţii – evaluări, avize acordate
Consiliul a analizat şi a validat rezultatele evaluărilor externe pentru:
– trei programe de studii universitare, dintre care două programe de studii universitare de licenţă şi un program de studii universitare de masterat;
– 16 domenii de studii universitare de doctorat;
– două instituţii de învăţământ superior;
– o instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat.

Lista completă a rezultatelor evaluărilor este disponibilă la adresa: https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2021/09/31.08.2021Hotarari-ale-Consiliului-ARACIS.pdf

Avizele acordate şi propunerile ARACIS vor fi transmise Ministerului Educaţiei, conform reglementărilor în vigoare.

Pentru evaluările care se vor desfăşura în următoarea perioadă a fost aprobată componenţa comisiilor de evaluare externă a programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior. Programul vizitelor de evaluare va fi stabilit ulterior.

II. Cooperare internaţională

Consiliul a analizat prima formă a documentaţiei de reautorizare a ARACIS de către European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE), în vederea acordării certificării EUR-ACEÂŽ. Precizăm că ARACIS este autorizată, din anul 2013, să acorde certificarea EUR-ACEÂŽ programelor de studii universitare de licenţă din domeniul „Ştiinţe Inginereşti”, astfel încât diploma de inginer certificată EUR-ACEÂŽ să primească o recunoaştere formală la nivel internaţional.

III. Funcţionare internă a agenţiei
Consiliul a aprobat actualizarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al ARACIS pentru anul 2021.