3 iulie 2022

Hotărârile Consiliului ARACIS din luna septembrie 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), întrunit în şedinţa din data de 30 septembrie 2021, a analizat o serie de aspecte privitoare la asigurarea calităţii în învăţământul superior din România.

Prezentăm în cele ce urmează temele pe care le considerăm de interes pentru toate părţile interesate în învăţământul superior şi pentru opinia publică:

I. Asigurare externă a calităţii – evaluări, avize acordate

Consiliul a analizat şi a validat rezultatele evaluărilor externe pentru:
* cinci programe de studii universitare, dintre care două programe de studii universitare de licenţă şi trei programe de studii universitare de masterat;
* 35 de domenii de studii universitare de doctorat;
* două instituţii de învăţământ superior;
* cinci instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat.

Lista completă a rezultatelor evaluărilor este disponibilă la adresa: https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2021/10/Validare-rapoarte-30.09.2021.pdf.

Avizele acordate şi propunerile ARACIS vor fi transmise Ministerului Educaţiei, conform reglementărilor în vigoare.

Pentru evaluările care se vor desfăşura în următoarea perioadă a fost aprobată componenţa comisiilor de evaluare externă a programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior şi, de asemenea, au fost validate două Protocoale de evaluare instituţională. Evaluările instituţionale se vor desfăşura la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti şi la Universitatea „Tibiscus” din Timişoara.

Programul vizitelor de evaluare poate fi accesat aici https://www.aracis.ro/programul-vizitelor-de-evaluare-externa-04-10-2021-08-10-2021/.

II. Cooperare internaţională

Consiliul a salutat alegerea doamnei Prof. univ. dr. ing. Simona Lache, Director al Departamentului de Acreditare al ARACIS, în conducerea Reţelei Internaţionale a Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (INQAAHE). INQAAHE reuneşte la nivel global aproape 300 de organizaţii şi agenţii care activează în asigurarea calităţii în învăţământul superior, iar ARACIS este, încă de la înfiinţarea sa, în 2005, membră a Reţelei şi participă, în această calitate, la activităţile desfăşurate de INQAAHE.

Consiliul a aprobat documentaţia de reautorizare a ARACIS de către Reţeaua Europeană pentru Acreditarea Educaţiei în Inginerie (ENAEE), în vederea acordării certificării EUR-ACE (R). Precizăm că ARACIS este autorizată, din anul 2013, să acorde certificarea EUR-ACE (R) programelor de studii universitare de licenţă din domeniul „Ştiinţe Inginereşti”, astfel încât diploma de inginer certificată EUR-ACE (R) să primească o recunoaştere suplimentară la nivel internaţional.

De asemenea, în Consiliu au fost prezentate şi analizate propunerile de proiecte internaţionale, depuse pentru obţinerea finanţării, la care agenţia ar urma să participe, în calitate de partener. Unul dintre proiecte este un „proiect-umbrelă” al Grupului Tematic pentru Învăţare Reciprocă în domeniul asigurării calităţii (TPG C on Quality Assurance), stabilit în cadrul Grupului de Monitorizare al Procesului Bologna, iar în cel de-al doilea, ARACIS este partener al Ministerului Educaţiei din Bulgaria.

III. Funcţionare internă a agenţiei

Consiliul a validat propunerile federaţiilor studenţeşti pentru ocuparea, începând cu anul universitar 2021 – 2022, a celor două poziţii de reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul ARACIS.

Reprezentanţii studenţilor au informat Consiliul cu privire la modul de desfăşurare a sesiunii de formare a studenţilor în domeniul asigurării externe a calităţii în învăţământul superior, care a avut loc în perioada 16 – 22 septembrie 2021. În perioada următoare, după încheierea procesului de evaluare a participanţilor, agenţia va actualiza Registrul Naţional al Evaluatorilor Studenţi, prin includerea studenţilor selectaţi de către federaţiile studenţeşti.

Consiliul a aprobat actualizarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al ARACIS pentru anul 2021.