1 iulie 2022

HQ MNC-SE la exerciţiul multinaţional DEFENDER-Europe 21 CAX/CPX

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În perioada 10-14 iunie, aproximativ 400 de militari aparţinând Comandamentului Corpului Multinaţional Sud-Est (HQ MNC-SE), Regimentului 46 Sprijin, Corpului Aliat de Reacţie Rapidă (HQ ARRC) din Marea Britanie, Corpului V al Forţelor Terestre ale S.U.A. pentru Europa şi Africa (USAREUR-AF), precum şi din diferite structuri ale Armatei României, participă la activităţile specifice exerciţiului de comandament DEFENDER EUROPE 2021 Computer Assisted Exercise/Command Post Exercise (DE21 CAX/CPX), în România(Bucureşti) şi în Germania.

DEFENDER EUROPE 2021 CAX/CPX, parte a exerciţiului multinaţional întrunit DEFENDER EUROPE 21, planificat şi condus de USAREUR-AF, reprezintă un eveniment de instruire major în care HQ MNC-SE urmăreşte, în contextul procesului de operaţionalizare pe care îl parcurge, creşterea nivelului de pregătire şi de interoperabilitate într-un mediu de instruire multinaţional, alături de militarii naţiunilor participante, în vederea realizării Capabilităţii Operaţionale Iniţiale (IOC) cu sprijinul HQ ARRC.

În cadrul DEFENDER EUROPE CAX/CPX, HQ MNC-SE planifică, execută şi conduce o operaţie de apărare, în contextul parteneriatului strategic româno-american şi aliat, prin exercitarea comenzii şi controlului forţelor româneşti şi aliate aflate la dispoziţie şi în cooperare cu cele partenere, în baza unui scenariu care cuprinde acţiuni de luptă de intensitate ridicată, integrând în lanţul de comandă structuri NATO create pe teritoriul României.

Startul exerciţiului a fost precedat de o serie de activităţi complexe de planificare şi de instruire, care au inclus seminarii de pregătire teoretică a personalului – Senior Leader Academics, dislocarea în România a militarilor din cadrul Comandamentului Corpului Aliat de Reacţie Rapidă (HQ ARRC) din Marea Britanie şi ai USAREUR-AF şi integrarea acestora în structurile specifice HQ MNC-SE pregătite pentru exerciţiu. De asemenea, în această perioadă s-a realizat pregătirea a aproximativ 150 de militari români aparţinând tuturor categoriilor de forţe ale Armatei României şi dislocarea acestora pentru încadrarea celulelor de răspuns (RC) asociate exerciţiului, la Centrul de instruire al USAREUR-AF din Grafenwohr, Germania.

Cooperarea dintre HQ MNC-SE şi HQ ARRC are loc în baza acordului – „Mutual Training Support Agreement” – încheiat între cele două comandamente din Structura de Forţe a NATO, prin care comandamentul aliat din Marea Britanie asigură sprijin şi expertiză HQ MNC-SE în procesul de operaţionalizare, în vederea realizării Capabilităţii Operaţionale Iniţiale (IOC) în acest an, iar ulterior a Capabilităţii Operaţionale Finale (FOC) până în anul 2024. În anul 2020, capacitatea operaţională a HQ ARRC a fost reconfirmată, iar din această perspectivă, experienţa HQ ARRC este valoroasă pentru operaţionalizarea HQ MNC-SE. Pe teritoriul naţional, secvenţele de instruire ale exerciţiului DEFENDER-EUROPE 21, organizate în baza parteneriatului strategic româno-american, sunt sincronizate cu cele ale exerciţiului desfăşurat în format aliat în cadrul NATO STEADFAST DEFENDER 21 prin complexul de exerciţii de nivel naţional DACIA 21. Exerciţiul de comandament DEFENDER EUROPE 21 CAX/CPX marchează încheierea seriei de exerciţii desfăşurate în cadrul DEFENDER-EUROPE 21.

În afara cerinţelor operaţionale planificate, respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2, în acord cu reglementările naţionale, reprezintă o prioritate pentru planificatorii exerciţiului, pentru a asigura sănătatea şi protecţia personalului, cât şi a populaţiei locale, atât pe perioada dislocării trupelor, cât şi a executării activităţilor de instruire.

*** DEFENDER-EUROPE 21 este un exerciţiu multinaţional întrunit, de mare amploare, planificat şi condus de Comandamentul Forţelor Terestre ale SUA pentru Europa şi Africa, având ca scop creşterea capacităţii de reacţie şi a nivelului de interoperabilitate ale Forţelor Terestre ale SUA cu forţele ţărilor membre ale NATO şi partenere. DEFENDER-EUROPE 21 integrează aproximativ 28.000 de militari aparţinând forţelor aliate şi partenere din 26 de naţiuni care se instruiesc, simultan, în peste 30 de zone de antrenament în 12 ţări.