Publicat: 11 August, 2020 - 09:43
Share

Primăria Municipiului Iaşi vine în sprijinul familiilor de ieşeni care beneficiază de serviciile unei bone. Concret, în virtutea unei hotărâri de Consiliu Local adoptate pe 29 mai, familiile care au astfel de angajate cu forme legale vor primi ajutoare financiare de la municipalitate. Programul este gestionat prin Direcţia de Asistenţă Socială (DAS) şi se acordă conform Legii nr. 35 / 2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Pe termen lung, angajarea de bone poate rezolva problema locurilor în creşe şi grădiniţe, va ajuta la pregătirea în vederea începerii activităţii şcolare a minorilor şi va creşte numărul de persoane care sunt înregistrate cu un contract de muncă activ. Ţinând cont că cele mai multe nu au un contract legal de muncă, prin realizarea unui stagiu legal de vechime în muncă pentru acordarea pensiei sau a asigurării contribuţiei de sănătate, persoanele care în prezent exercită ocupaţia de bonă vor avea asigurată şi viitoarea protecţie socială.

De acest ajutor pot persoanele care au în întreţinere copii de vârstă preşcolară şi ale căror venituri sunt de până la 3.500 de lei pe membru de familie.

Conform documentului menţionat, ajutorul financiar va fi acordat lunar, pentru fiecare copil de vârstă preşcolară, în funcţie de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează:

a) până la 2.100 lei - 710 lei;

b) de la 2.101 lei până la 2.500 lei - 550 lei;

c) de la 2.501 lei până la 3.000 lei - 390 lei;

d) de la 3.001 lei până la 3.500 lei - 250 lei.

În Municipiul Iaşi există aproximativ 18.000 de copii cu vârsta preşcolară (0 - 6 ani) şi circa 165.000 de contracte individuale de muncă active.

Persoanele care vor beneficia de ajutorul financiar trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie cetăţean român, cetăţean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;

b) sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfăşoară activităţi independente, obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură sau piscicultură ori execută o funcţie de demnitate publică sau asimilată.

Pot beneficia de ajutorul financiar şi persoanele care nu îndeplinesc condiţiile amintite, dar sunt şomeri indemnizaţi sau sunt înregistrate în evidenţele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă şi care nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene.

Ajutorul financiar se va acorda numai pentru copilul care nu este înscris la creşă / grădiniţă sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creşă / grădiniţă ori nu a retras copilul de la creşă / grădiniţă.

Nu poate beneficia de ajutorul financiar persoana care:

a) este asistent maternal profesionist în conformitate cu legislaţia în vigoare;

b) copilul / copiii este / sunt în întreţinerea acestor persoane, în temeiul art. 59, lit. b din Legea nr. 272 / 2004 (republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

c) este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 42, alin. 4 din Legea nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

d) se află în perioada de concediu pentru creşterea copiilor în conformitate cu prevederile art. 2 sau 31 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 111 / 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132 / 2011 (cu modificările şi completările ulterioare);

e) nu şi-a achitat impozitele şi taxele faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal (cu modificările şi completările ulterioare).

Modernizări şi proiecte noi

În prezent, Direcţia Creşe dispune de 959 de locuri (care pot fi ocupate în condiţii normale de sănătate publică) în cele 11 creşe deschise (creᚣele cu numerele 2, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 24 şi 25 şi Creşa Municipală. În cursul anului 2020 a avut loc recepţia lucrărilor de modernizare şi dotare de la Creşa nr. 10 (1.874.000,87 lei), iar până la sfârşitul anului vor fi finalizate şi lucrările de modernizare, extindere şi dotare de la Creşa nr. 1 (2.550.000,26 lei).

Pe 30 iunie 2020 Consiliul Local a adoptat o hotărâre privind aprobarea studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice, indicatorilor tehnico - economici şi devizelor generale aferente pentru construirea a patru creşe noi. Acestea vor avea, în total, 22 de săli de grupă, adică o capacitate de 550 de copii, în condiţii normale. Acestea vor avea următoarele amplasamente, capacităţi şi costuri estimate: aleea Nicolina nr. 167 - Şcoala "Ion Neculce", prin Şcoala "Gheorghe Ghibănescu" (şase săli de grupă, 4.452.869 lei), bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 39 - 45 (patru săli de grupă, 4.577.569 lei), şoseaua Iaşi - Voineşti, nr. 26 (opt săli de grupă, 9.062.237 lei) şi strada Canta, nr. 52 (patru săli de grupă, 5.288.440 lei cu TVA).

Tag-uri Institutii: