Publicat: 15 Iunie, 2016 - 19:11

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă menţine ca prioritare misiunile orientate spre siguranţa cetăţeanului şi asigurarea protecţiei comunităţilor şi manifestă o preocupare constantă pentru eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionarea situaţiilor de urgenţă înregistrate la nivel naţional. 

Pregătirea în situaţii de urgenţă presupune susţinerea continuă a acţiunilor derulate de către instituţia noastră pentru dezvoltarea celor două paliere importante: prevenire şi intervenţie.

  1. În plan preventiv

La nivel naţional, în primele cinci luni ale acestui an, inspectorii de prevenire au desfăşurat peste 33.000 controale la operatori economici, instituţii şi alte categorii de obiective, unde au fost constatate peste 106.500 deficienţe, dintre care peste 23.500 au fost înlăturate pe timpul verificărilor. În urma acţiunilor derulate în teren, au fost aplicate 74.470 sancţiuni contravenţionale (65.772 avertismente şi 8.698 amenzi), în cuantum de 25.175.165 lei.  

Totodată, cu prilejul controalelor, la şapte obiective la care au fost depistate încălcări grave ale cerinţei de securitate la incendiu, s-a impus aplicarea măsurii complementare de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor.

De asemenea, specialiştii în domeniul preventiv au emis 8.200 avize şi autorizaţii, dintre care 5.128 avize şi autorizaţii de securitate la incendiu.

Acţiunile preventive au vizat şi instruiri executate la diverse instituţii, operatori economici cu grad ridicat de risc şi alte categorii de obiective, astfel că, la nivel naţional au fost organizate peste 44.000 astfel de activităţi, precum şi acordarea asistenţei tehnice de specialitate în peste 18.300 de cazuri, dintre care peste 17.400 în domeniul apărării împotriva incendiilor.

De asemenea, în perioada supusă atenţiei, la nivel naţional au fost derulate 18.592 exerciţii de alarmare şi evacuare în situaţii de urgenţă, în 14.948 dintre acestea fiind exersat modul de comportare în cazul producerii unui incendiu.

În misiunile specifice (exerciţii, instruiri, controale, puncte de informare şi alte acţiuni cu public numeros), au fost promovate măsurile şi regulile de comportare specifice tipurilor de risc, respectiv campaniile naţionale iniţiate de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin intermediul celor peste 379.000 materiale promoţionale (afişe, broşuri, pliante/flyere).

  1. În plan operativ

Derulate cu implicarea comunităţilor şi în proximitatea lor, acţiunile de intervenţie în situaţii de urgenţă au însumat, în primele cinci luni ale anului în curs, 171.692 misiuni ale inspectoratelor pentru situații de urgență, în creştere cu 5% faţă de perioada similară a anului trecut.

Din totalul misiunilor derulate, 148.669 au aparținut serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), în urma cărora 138.517 adulţi şi 14.183 copii au beneficiat de  prim-ajutor și asistenţă medicală de urgenţă.

În perioada de referinţă, pompierii din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă au lichidat 8.790 incendii, numărul acestora fiind în scădere cu 17,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Diminuarea semnificativă a numărului incendiilor este o consecinţă a dezvoltării şi eficientizării segmentului preventiv, cu rol în asigurarea climatul de securitate la nivelul comunităților, și responsabilității manifestată de către cetățeni asupra însușirii măsurilor și modului de comportare specifice acestui tip de risc.

De asemenea, în primele cinci luni ale acestui an, la nivelul unităţilor subordonate instituţiei noastre au fost derulate 2.127 exerciţii pentru testarea capabilităţilor de intervenţie şi de răspuns în situaţii de urgenţă complexe. În 20 dintre simulările derulate în această perioadă, exerciţiile au presupus şi declanşarea Planului roşu de intervenţie, instrument care asigură mobilizarea, integrarea şi conducerea performantă a forţelor şi mijloacelor necesare optimizării răspunsului în diverse situaţii de urgenţă.

Experienţa acumulată prin derularea unor astfel de exerciţii şi aplicaţii, însuşirea şi aplicarea procedeelor de acţiune utilizate de către serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă constituie elemente definitorii pentru optimizarea misiunilor de răspuns ale pompierilor salvatori derulate pe teritoriul naţional.