28 noiembrie 2021

Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Consultare publică privind Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Teleorman pentru perioada 2021-2030, realizată în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman”

În calitate de beneficiar, Consiliul Judeţean Teleorman implementează, în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare nr. 298 din 13 decembrie 2018, proiectul „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman”, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Perioada de implementare este de 43 luni, valoarea totală a proiectului fiind de 956.789,12 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă (98% din valoarea eligibilă) – 937.653,34 lei şi contribuţie locală (2% din valoarea eligibilă) – 19.135,78 lei.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman, în vederea creşterii calităţii deciziilor şi a dezvoltării mecanismelor de fundamentare a iniţiativelor de politici publice la nivel judeţean.

Rezultatele proiectului:
– 2 studii de planificare strategică (Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Teleorman pentru perioada 2021-2030 şi Actualizarea Planului de Amenajare Teritorială a Judeţului Teleorman);
– 40 persoane instruite în domeniul managementului strategic (25 persoane în managementul strategic în administraţia publică şi 15 persoane în domeniul urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea şi disciplina în construcţii şi protecţia mediului).

„Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Teleorman pentru perioada 2021 – 2030” a fost elaborată în patru etape, de către Consultantul S.C. SYNESIS PARTNERS S.R.L. Bucureşti:
1. Elaborarea analizei privind starea economică, socială şi de mediu a comunităţii;

2. Elaborarea analizei de impact privind măsurile întreprinse în perioada 2016 – 2020, la nivelul judeţului Teleorman;

3. Elaborarea raportului privind priorităţile de dezvoltare 2021- 2030, în vederea elaborării strategiei şi Redactarea documentului strategic;

4. Redactarea finală a documentaţiei realizată cu introducerea eventualelor revizuiri datorate consultării publice, aprobarea documentaţiei prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman.

Informarea, consultarea şi implicarea activă a cetăţenilor şi tuturor factorilor de interes local este o prioritate a Consiliului Judeţean Teleorman şi face parte din procesul de elaborare a strategiei.

În acest context, vă invităm să consultaţi proiectul de Strategie supus dezbaterii publice, care se regăseşte postat pe site-ul Consiliului Judeţean Teleorman „secţiunea/pagina destinată proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman”.

Aşteptăm cu interes propunerile dumneavoastră până cel târziu la data de 21.12.2021:

a) Ca mesaj, în format electronic pe adresele de email: cjt@cjteleorman.ro; proiecteteleorman@gmail.com; strategiejudeteana@cjteleorman.ro şi contact@synesispartners.ro;
b) prin poştă sau curier rapid la adresa: str. Dunării nr. 178, Mun. Alexandria, jud. Teleorman;
c) personal, la sediul Consiliului Judeţean Teleorman, str. Dunării nr. 178, Mun. Alexandria, judeţul Teleorman.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Comunicat de presă – Consiliul Judeţean Teleorman