Publicat: 6 Noiembrie, 2020 - 12:17
Share

În data de 4 noiembrie 2020, a avut loc conferinţa de lansare a proiectului "Îmbunătăţirea condiţiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversităţii şi a resurselor halieutice Complexele lacustre Gorgova-Uzlina, Roşu-Puiu", cod MySMIS 2014+ 120890, finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 -2020, Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea gradului de protecţie şi conservare a stării ecosistemelor pentru habitatele de interes conservativ şi speciile de importanţă comunitară din RBDD prin asigurarea unei circulaţii optime a apei în complexele Gorgova- Uzlina, Roşu- Puiu.

Având în vedere starea hidrologică deltaică aflată într-o dinamică continuă, în corpurile de apă principale - canale, gârle, lacuri - au loc procese de colmatare în urma cărora se provoacă încetarea sau încetinirea accentuată a împrospătării apelor în lacuri şi în zonele depresionare de la baza grindurilor. În aceste zone are loc de obicei reproducerea naturală a speciilor de peşti autohtone, fiind totodată şi principalele habitate de hrănire şi creştere a acestora.

Odată cu scăderea nivelului apei şi înrăutăţirea circulaţiei de împrospătare a acestora în corpurile de apă ale deltei, apar, pe fondul temperaturilor ridicate din perioadele de vară şi început de toamnă, fenomene negative care degradează condiţiile de viaţă generale din ecosistemele acvatice naturale.

Proiectul este unul dintre cele trei pe care Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării le are în implementare şi care vizează activităţi de decolmatare necesare atât conservării biodiversităţii din Rezervaţie cât şi desfăşurarea activităţilor specifice.

Valoarea proiectului este de 14.286.221,78 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 14.286.221,78 lei (12.143.288,58 lei este din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 412.241,50 lei din Bugetul Naţional), echivalentă cu 87,8856 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Durata de implementare a proiectului este de 72 de luni, respectiv între data de 01.01.2018 şi data de 31.12.2023.

La conferinţă, care a fost organizată atât fizic cât şi online, pentru o mai largă participare în aceste vremuri speciale determinate de pandemia de COVID-19, au participat reprezentanţii celor trei entităţi partenere în implementarea proiectului: Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în calitate de beneficiar al finanţării, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării"- I.N.C.D.D.D. Tulcea, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi precum şi reprezentanţi ai părţilor interesate (autorităţi şi comunităţi locale, ONG-uri, federaţii de pescari, asociaţii de turism, agenţi economici din RBDD, etc.).

Reprezentanţii partenerilor au prezentat stadiul implementării proiectului şi au răspuns la întrebările participanţilor.

Date de Contact: Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării-Str. Portului Nr. 34A, Tulcea Telefon +40240518945; Fax +40240518975; e-mail [email protected]