2 decembrie 2021

Îmbunătăţirea condiţiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Conferinţa de lansare a Proiectului „Îmbunătăţirea condiţiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversităţii şi a resurselor halieutice – Complexele lacustre Şontea-Fortuna, Matiţa-Merhei, Somova-Parcheş”

În data de 24 iunie 2021, a avut loc la Crişan, Judeţul Tulcea, conferinţa de lansare a proiectului „Îmbunătăţirea condiţiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversităţii şi a resurselor halieutice Complexele lacustre Şontea-Fortuna, Matiţa-Merhei, Somova-Parcheş”, cod SMIS 2014+ 120889, finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 -2020, Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea gradului de protecţie şi conservare a stării ecosistemelor pentru habitatele de interes conservativ şi speciile de importanţă comunitară din RBDD prin asigurarea unei circulaţii optime a apei în complexele Şontea-Fortuna, Matiţa-Merhei, Somova-Parcheş.

Având în vedere starea hidrologică deltaică aflată într-o dinamică continuă, în corpurile de apă principale – canale, gârle, lacuri – au loc procese de colmatare în urma cărora se provoacă încetarea sau încetinirea accentuată a împrospătării apelor în lacuri şi în zonele depresionare de la baza grindurilor. În aceste zone are loc de obicei reproducerea naturală a speciilor de peşti autohtone, fiind totodată şi principalele habitate de hrănire şi creştere a acestora.

Odată cu scăderea nivelului apei şi înrăutăţirea circulaţiei de împrospătare a acestora în corpurile de apă ale deltei, apar, pe fondul temperaturilor ridicate din perioadele de vară şi început de toamnă, fenomene negative care degradeaza condiţiile de viaţă generale din ecosistemele acvatice naturale.

Proiectul este cel mai mare dintre cele trei proiecte de decolmatări pe care Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării le are în implementare şi vizează activităţi de reconstrucţie ecologică prin decolmatarea canalelor şi lacurilor necesară atât conservării biodiversităţii din Rezervaţie cât şi desfăşurării activităţilor specifice.

Valoarea proiectului este de 35.910.901,99 lei, din care 30.524.266,72 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 538.486,60 lei din Bugetul Naţional, reprezentând 86,4995% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Durata de implementare a proiectului este de 69 de luni, până la data de 31 decembrie 2023.

La conferinţă au participat reprezentanţii celor trei entităţi partenere în implementarea proiectului: Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în calitate de beneficiar al finanţării, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării”- I.N.C.D.D.D. Tulcea, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi precum şi reprezentanţi ai părţilor interesate (autorităţi şi comunităţi locale, federaţii de pescari, asociaţii de turism, asociaţii ai transportatorilor, etc.).

Reprezentanţii partenerilor au prezentat stadiul implementării proiectului şi au răspuns la întrebările participanţilor.