Publicat: 14 Octombrie, 2014 - 18:38
Share

Urmare a comunicatului de presă transmis de către Societatea Naţională de Medicină a Familiei şi Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie, conducerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate face următoarele precizări: 
Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate are în centrul acţiunilor sale asiguratul, iar principalul său obiectiv este de a asigura accesul pacienţilor în mod echitabil şi nediscriminatoriu la servicii de sănătate, în condiţiile utilizării eficiente a Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Cardul naţional de sănătate este instrumentul care va permite utilizarea fondurilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate intr-un mod mult mai transparent şi mai eficient.
Pentru implementarea cu succes a cardului naţional de sănătate, CNAS are nevoie de sprijinul  asiguraţilor şi al furnizorilor de servicii medicale, care vor beneficia în egală măsură de beneficiile acestui proiect.
CNAS a primit semnale pozitive din partea asiguraţilor, care doresc să folosească acest card pentru a valida serviciile medicale de care beneficiază. De asemenea, sunt furnizori de servicii medicale care doresc să utilizeze cardul cât mai curând.
Pentru ca acest sistem să funcţioneze fără sincope în momentul în care va deveni obligatoriu prin lege, este necesară o perioadă de testare, în care sa fie identificate şi rezolvate eventualele probleme care pot apărea la utilizarea cardului de sănătate la nivel naţional. De asemenea, perioada de testare va fi în acelaşi timp şi o perioadă de acomodare a asiguraţilor si a furnizorilor de servicii medicale cu această soluţie informatică. 
“Avem convingerea că furnizorii de servicii medicale înţeleg importanţa acestui proiect şi sunt interesaţi ca acesta să funcţioneze, însă regulile sunt necesare în orice sistem care se doreşte funcţional. Acesta este motivul pentru care la finalul acestei luni va fi emis un Ordin de Preşedinte CNAS, care vizează obligativitatea validării serviciilor medicale cu ajutorul cardului de sănătate şi, deci, achiziţionarea cititoarelor de carduri, într-un termen de 30 de zile de la emiterea ordinului, de către toţi furnizorii din sistem. În acest mod ne vom asigura că, în perioada de testare, toţi furnizorii de servicii medicale vor activa cardurile asiguraţilor şi vor  valida prin intermediul lor serviciile medicale  pentru care pacienţii s-au prezentat la medic”, a declarat Vasile Ciurchea, preşedintele CNAS. 
Cititoarele de carduri postate pe site-ul CNAS sunt testate si validate ca fiind compatibile cu soluţia informatică a cardului naţional. Aceste modele de cititoare, indiferent de preturile lor, care variază între 5 şi 80 de euro, sunt funcţionale. Furnizorul poate alege oricare model de cititor din această  listă.
Mai facem precizarea că doar asiguraţii cu vârsta peste 18 ani vor primi carduri de sănătate. Copiii sunt asigurati prin lege, aşadar vor beneficia ca şi până acum de serviciile medicale, fără să fie necesară prezentarea cardului personal sau al unuia dintre părinţi. În această categorie intră şi copiii instituţionalizaţi. De asemenea, serviciile medicale de urgenţă fac parte din pachetul minim de servicii medicale, care se acordă atât persoanelor asigurate cât şi persoanelor neasigurate. La accesarea acestui tip de servicii nu este necesar ca pacientul să facă dovada calităţii de asigurat.
Reprezentanţii CNAS au avut numeroase întâlniri cu asociaţiile de pacienţi şi cu furnizorii de servicii medicale în care au fost prezentate atât modul de funcţionare al cardului de sănătate, cât şi beneficiile pe care acest proiect le aduce în sistem.
“Cred cu tărie că dialogul real este elementul fundamental pentru proiectarea şi consolidarea politicilor de sănătate bine fundamentate, în acord cu nevoile asiguraţilor, de ale căror interese ţinem cont permanent în acţiunile pe care le întreprindem la CNAS”, a mai declarat Vasile Ciurchea, preşedintele CNAS.