Publicat: 7 Iunie, 2017 - 20:12

În data de 3 iunie 2017, s-a desfășurat la Tulcea Simpozionul International “Importanța agriculturii ecologice în România, Moldova și Ucraina pentru  agricultura ecologică (organică) europeană și globală”. 
În cadrul simpozionului au fost abordate temele:
- Situaţia  agriculturii ecologice în regiune
- Situaţia de facto a producţiei ecologice 
- Perspective de viitor în agricultura ecologică
- Certificarea ecologică şi trasabilitatea sistemului în  agricultura ecologică
   - Susţinerea şi promovarea agriculturii ecologice 
Simpozionul a fost organizat de Clusterul Bio Danubius în colaborare cu The Diplomatic Economist și USH Pro Business. Au participat agricultori bio, mediu academic, autorități ministeriale și locale din România, Moldova și Ucraina. Simpozionul s-a bucurat și de prezența domnului Markus Arbenz, Director Executiv al IFOAM, dar și al doamnei Silja Heyland, Responsabil Monitorizare Agricultură Organică.
Evenimentul a marcat un pas semnificativ spre dezvoltarea Clusterului Bio Danubius, prin semnarea documentului de adeziune la cluster de către asociații de producători bio și autorități locale din Ismail, Ucraina și Cahul, Moldova. Prin această aderare, Clusterul Bio Danubius a devenit un cluster transfrontalier, consolidându-și poziția de lider regional în domeniul agriculturii bio.
Autoritățile IFOAM au apreciat în mod deosebit această evoluție, considerând că Bio Danubius trebuie să acționeze în viitor în mod energic pentru dezvoltarea și promovarea pieței interne de produse bio în vederea promovării exporturilor.
De asemenea, s-a concis că Bio Danubius își poate asuma un rol important în certificarea și trasabilitatea produselor bio în formule de training, precum și într-o mai buna comunicare a potențialului bio al Euro Regiunii Dunărea de Jos.
Clusterul va trebui, de asemenea, să aducă dovezi științifice în fața autorităților privind importanța sectorului bio și să dezvolte cercetarea aplicată și formulele de training pentru agricultori. Din această perspectiva, Clusterul Bio Danubius își propune să dezvolte un parc industrial și un centru de transfer tehnologic.
Domnul Horia Teodorescu, Președinte al Consiliului Județean Tulcea, prezent la eveniment, a dat asigurări că autoritățile locale acordă prioritate susținerii domeniului agriculturii organice și si-a exprimat satisfacția  privind procesul de cooperare transfrontalieră  inițiat de clusterul Bio Danubius, organizație care se bucură de o susținere totala  din partea Consiliului Județean.
 În discursul său, Markus Arbenz a subliniat faptul că „nu există o reţetă a succesului în dezvoltarea agriculturii ecologice, fiecare ţară având metoda şi ritmul ei de dezvoltare în acest sector”. Un rol important în dezvoltarea sectorului revine „comunicării între producători şi consumatori, promovării avantajelor şi a aspectelor pozitive care dau o direcţie sustenabilă dezvoltării sectorului”. De asemenea, un rol important, consideră că revine guvernelor care „ar putea susţine agricultura ecologică la nivel de politici guvernamentale, prin măsuri de recompensare a celor care practică agricultura cu efecte pozitive asupra mediului, şi de taxare a celor care practică agricultura cu efecte negative asupra mediului”.
Domnul Petrișor Petrescu, Președinte al clusterului Bio Danubius, a salutat prezența delegațiilor din Ucraina și Moldova la eveniment și și-a exprimat convingerea că aceștia se vor alinia la standarde de calitate în agricultura ecologică, care să le permită recunoașterea pe piață, fiind ferm hotărât să acționeze pentru combaterea fraudei în acest sector. Domnul Președinte al clusterului se va implica în continuare personal în dezvoltarea unui sistem de control al trasabilității și calității produselor ecologice.
Domnul Costin Lianu, Director General USH Pro Business și Manager Internaționalizare al clusterului, în calitate de inițiator al acestei alianțe a evidențiat realizările de pâna acum, pe baza cărora clusterul a fost etichetat la nivel european cu Certificat de Bronz. Domnia sa, a precizat că prin aderarea de membrii din Republica Moldova și Ucraina, din zona Deltei Dunării, clusterul devine o emblemă regionala a acestei zone și  un brand internațional care va servi producătorilor bio din regiune să fie mai competitivi pe piețele internaționale.
Metodele actuale de estimare a numărului de fermieri existent în agricultura ecologică nu sunt pro - agricultura ecologică, fondurile destinate cercetării acestui sector fiind insuficiente iar potenţialul agriculturii ecologice ca metodă de agricultură sustenabilă, nefiind cunoscut si promovat.
Dacă metodele de estimare ar fi corecte, impactul mental, al beneficiilor produselor agroalimentare ecologice, ar fi mai puternic asupra consumatorilor, sectorul nu ar mai fi considerat doar un sector de nişă, ci un sector important al agriculturii.
Introduce un concept nou - „Agricultura susţinută de comunitate”- concept prin care se elimină componența  „certificare” din lanţul valoric „fermier - certificator - consumator”. Acest concept  se aplică în comunităţile în care relaţia fermier - consumator se bazează pe „încredere”.
Propunerile care au urmat prelegerilor:
•    Lupta antifraudă pentru păstrarea renumelui producătorilor 
•    Focalizarea pe promovarea producătorilor pe piaţa locală
•    Politici naţionale sau regionale şi mediatizarea lor pe website
•    Un plan de acţiune la nivel naţional al  actorilor implicaţi direct în agricultura ecologică
•    Crearea primului cluster transfrontalier din Sud-Est-ul Europei (România – Moldova –Ucraina)
•    Formule de trening si certificare comune
•    Colaborarea cu IFOAM  pentru asimilarea metodologiilor privind sectorul de agricultura ecologică şi sporirea credibilităţii produselor şi a brand-urilor bio.
•    Simpozionul să aibă caracter anual pentru cele trei ţări semnatare ale colaborării
•    Promovarea agriculturii ecologice necertificate.