24 octombrie 2021

În atenţia absolvenţilor de învăţământ, promoţia 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă informează absolvenţii de învăţământ din promoţia 2021 că sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele instituţiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziţie de agenţia noastră în scopul integrării acestora pe piaţa forţei de muncă.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ care se înregistrează în evidenţele agenţiei de ocupare a forţei de muncă Mureş şi la punctele de lucru Luduş, Reghin, Sighişoara, Târnăveni şi Sovata, în raza cărora îşi au domiciliul, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă beneficiază de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii de formare profesională, precum şi de măsuri de stimulare a ocupării (prime).

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenţilor în evidenţele agenţiei ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt:

– Actul de identitate;
– Diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii;
– Curriculum Vitae;
– Declaraţie pe proprie răspundere- privind starea de sănătate – https://bit.ly/3w65lsY
– Acord de utilizare a datelor cu caracter personal- https://bit.ly/3tNoler

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, este o etapă prealabilă şi obligatorie în vederea obţinerii indemnizaţiei de şomaj în cazul în care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale în termenul menţionat.

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor stabilită prin reglementările normative în vigoare.

În cazul elevilor care nu au situaţia şcolară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigenţă, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

Pentru informaţii suplimentare privind acordarea indemnizaţiei de şomaj vă puteţi adresa atât agenţiei locale pentru ocuparea forţei de muncă din Tg. Mureş cât şi punctelor de lucru din judeţ. Alte informaţii privind acordarea indemnizaţiei de şomaj pentru absolvenţii de învăţământ sunt afişate pe site-ul instituţiei www.anofm.ro , secţiunea Persoane fizice/ Indemnizaţii de şomaj si venituri de completare.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă MUREŞ