29 noiembrie 2021

În atenţia tuturor radiodifuzorilor

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Consiliul Naţional al Audiovizualului reaminteşte radiodifuzorilor faptul că orice informaţie trebuie tratată cu echilibru şi imparţialitate. Recomandăm ca reflectarea în mass-media audiovizuale a Bucharest Pride 2021 să ţină cont de respectarea prevederilor legislaţiei audiovizuale.

***

– Art. 40 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 „Este interzisă difuzarea de programe care conţin orice formă de incitare la ură pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex sau orientare sexuală”.

– Art 47 alin. (3) şi (4) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual – „Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice. (4) Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unei persoane pe baza apartenenţei acesteia la un grup/o comunitate definit(ă) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice”.

– Art. 70 alin. (1) din Codul audiovizualului „În cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează probleme de interes public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta şi un punct de vedere al acestora”.

Menţionăm că direcţia de specialitate din cadrul CNA va monitoriza modul de prezentare al acestui subiect în spaţiul audiovizual, iar rapoartele vor fi analizate în viitoarele şedinţe publice ale Consiliului.
Comunicat de presă – Consiliul Naţional al Audiovizualului

Biroul Informare şi Relaţii Publice