16 octombrie 2021

In memoriam – Dumitru MONDESCU

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Se spune că sensul devenirii spirituale a unei comunităţi este demnitatea cu care îşi cinsteşte înaintaşii. Aceasta este tainica lucrare prin care rămânem în permanenţă contemporani cu valorile proeminente, pilduitoare, exemple pentru tinerii de azi şi de mâine. Cu acest gând, aducem un ultim omagiu regretatului nostru coleg, conf. univ. dr. Dumitru Mondescu, plecat la cele veşnice la vârsta de 94 de ani. O vârsta patriarhală, însemnată de evenimente pilduitoare pentru noi toţi cei care l-am cunoscut, având onoarea să-i fim colegi.

Dumitru Mondescu a fost unul dintre iniţiatorii Programului de învăţământ în Ştiinţe fizice, program organizat la Institutul Pedagogic din Constanţa în 1961, anul înfiinţării institutului. Autor a numeroase lucrări în domeniul Electricităţii şi Electronicii, pionier în domeniul Fizicii aplicate, cu o vastă activitate didactică şi de cercetare, Dumitru Mondescu a susţinut şi a încurajat colaboratorii mai tineri, împreună cu care a fondat şi dezvoltat primele laboratoare didactice şi de cercetare în domeniul Fizicii din Institutul Pedagogic din Constanţa. A fost sufletul echipei de cercetare care a câştigat în 1968 premiul Ministerului Educaţiei pentru două lucrări ştiinţifice în fizica experimentală. Respectat şi apreciat de studenţi, Dumitru Mondescu a fost un promotor remarcabil al Cercului de fizică pentru studenţi. În cel de-al doilea an de existenţă al Cercului (înfiinţat în anul 1961), la Olimpiada Naţională, membrii cercului au obţinut două din primele premii acordate la Fizică.

Dedicaţia şi tenacitatea ce-l caracterizau pe dascălul şi omul de ştiinţă Dumitru Mondescu şi-au spus încă odată cuvântul în anul 1977, când Institutul Pedagogic s-a transformat în Institutul de Învăţământ Superior din Constanţa, cu noua componentă de studii în domenii tehnice. A fost unul dintre fondatorii noilor laboratoare de Electrotehnică, Electronică şi Utilaje de sudură, la a căror echipare a trudit efectiv, cot la cot cu studenţii, personalizându-se într-un exemplu de neuitat.

A trăit clipe de intensă satisfacţie în 1990, când institutul a devenit universitate, şi specializările de Matematică-Fizică şi Fizică-Chimie au renăscut. Înflăcărat de o reînnoită speranţă, a contribuit la relansarea învăţământului de Fizică, atât în calitate de cadru didactic şi de cercetător, cât şi prin asumarea unor responsabilităţi administrative. Profesor sincer preocupat de educaţia studenţilor săi, a predat diverse discipline, focalizându-se pe electronică fizică, şi a fost preocupat de cercetări în domeniul materialelor dielectrice şi aplicaţiile lor în electronică.

Şef de catedră ani de-a rândul, a condus cu înţelegere şi corectitudine colectivele de fizicieni şi electronişti, urmând cu religiozitate, în tot ceea ce făcea, principii de competenţă şi de moralitate. Coleg întotdeauna direct şi cinstit, a fost un puternic şi constant promotor al dialogului, al lucrului bine făcut, al spiritului de echipă, a contribuit în mod esenţial la dezvoltarea şi consolidarea Facultăţii de Inginerie şi apoi a celei de Fizică, Chimie şi Tehnologia Petrolului.
O persoană foarte modestă, Dumitru Mondescu a păstrat o anume discreţie după pensionare, însă a urmărit constant, de la distanţă, evoluţia tinerilor pe care i-a format şi lăsat în urmă. Uimea prin felul şugubăţ în care transmitea mesaje foarte serioase, poveţele sale, spuse pe un ton glumeţ, modelând suflete şi cariere.
Părtaş la cea mai frumoasa devenire a oraşului pe care l-a iubit atât de mult, Constanţa universitară, Dumitru Mondescu a inspirat generaţii de studenţi şi colegi, prin pasiunea sa, prin felul în care a învins atâtea obstacole, prin speranţa şi încrederea pe care a sădit-o în cei din jur. Ne luăm rămas bun, însă este prezent în amintirea, în sufletul celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Biroul de presă al Universităţii Ovidius din Constanţa