7 octombrie 2022

Încasările la principalele taxe şi impozite locale au crescut în 2021 faţă de 2020

Distribuie pe rețelele tale sociale:

La finele lunii decembrie 2021, în evidenţa fiscală a Municipiului Iaşi se înregistrează un număr total de 621.141 roluri (persoane juridice = 56.677; persoane fizice = 564.464), din care 291.718 roluri active (persoane juridice = 15.428; persoane fizice = 276.290). Rolurile active sunt rolurile care au matricole (bunuri sau înscrisuri) care nasc creanţe bugetare, respectiv obligaţii de plată ale contribuabililor către bugetul local.

Din totalul de 190.541 roluri cu plăţi făcute în anul 2021, acestea au fost efectuate astfel:

– 126.165 roluri cu plăţi în numerar, reprezentând 66,21% din total;

– 48.239 roluri cu plăţi cu cardul prin POS, reprezentând 25,32% din total;

– 16.137 roluri cu plăţi online prin SNEP (Ghiseul.ro), aplicaţia e-tax şi ordine de plată, reprezentând 8,47% din total.

La ghişeele Direcţiei Generale Economice şi Finanţe Publice Locale s-au prezentat 174.404 contribuabili (plăţi cu numerar şi card prin POS), ceea ce reprezintă 91,53% din total roluri cu plăţi (190.541).

S-au înregistrat şi roluri la care s-au efectuat plăţi atât cu numerar, cu cardul prin POS, plăţi online, cât şi cu ordine de plată.

Situaţia numărului contribuabililor care au făcut plăţi se va modifica după operarea în programul informatic a sumelor neîncasate încă, dar care au plecat din conturile contribuabililor până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv, având în vedere că legea a stabilit ca moment al stingerii data debitării contului plătitorilor.

Referitor la încasările realizate la principalele impozite locale de la începutul anului şi până la 31 decembrie 2021, acestea sunt mai mari decât cele înregistrate în aceeaşi perioadă a anului trecut, cu excepţia veniturilor din concesiuni şi închirieri.

Încasările din concesiuni şi închirieri sunt mai mici deoarece în anul 2020 s-a încasat de la un contribuabil şi redevenţa restantă.

În ceea ce priveşte încasările în numerar, cât şi cu cardul, prin POS, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021 s-au eliberat 292.137 documente de plată faţă de 271.068 în aceeaşi perioadă a anului trecut (o creştere cu ~ 7,77 %) şi s-a încasat suma de 85.192.965 lei, faţă de 70.051.380 lei în aceeaşi perioadă a anului trecut (o creştere cu ~ 21,61 %).

Organul fiscal al Municipiului Iaşi are toată infrastructura necesară pentru a lucra online în condiţiile legii, respectiv:

– orice cereri sau documente pot fi depuse la organul fiscal prin e-mail (căsuţa poştală electronică) sau fax. Contribuabilii pot opta pentru primirea actelor administrative fiscale (certificate de atestare fiscala, decizii de impunere, somaţii, titluri executorii, etc.) prin e-mail (căsuţa poştală electronică) sau fax, pe baza unei cereri adresate organului fiscal local prin indicarea, după caz, a numărului de fax, a adresei de e-mail (pentru persoane juridice este necesară semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat) unde să se comunice actele administrative fiscale;

– certificatele de atestare fiscală pentru persoane juridice şi persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local pot fi solicitate de contribuabili şi comunicate acestora prin platforma edirect.e-guvernare.ro, în condiţiile deţinerii de către contribuabili şi organul fiscal a unei semnături electronice extinsă bazată pe un certificat calificat.

La data de 31 decembrie 2021 un număr de 18.039 contribuabili figurează înregistraţi în evidenţa fiscală că au optat pentru comunicarea actelor administrative fiscale prin e-mail / platforma edirect.e-guvernare.ro (15.030 persoane fizice şi 3.009 persoane juridice).

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021 organul fiscal al Municipiului Iaşi a comunicat contribuabililor persoane fizice şi persoane juridice un număr de 384.857 acte administrative fiscale din care:

– 121.276 somaţii şi titluri executorii (112.434 persoane fizice; 8.842 persoane juridice);

– 85.477 de acte administrative ce privesc măsuri efective de executare (79.559 persoane fizice; 5.918 persoane juridice);

– 46.186 certificate de atestare fiscală (34.212 persoane fizice; 11.974 persoane juridice);

– 131.022 decizii de impunere (118.815 persoane fizice; 12.207 persoane juridice);

– 896 alte acte administrative (856 decizii de anulare accesorii. 40 decizii de eşalonare, etc.)

Din totalul de 384.857 acte administrative fiscale, 13.622 acte administrative fiscale au fost comunicate online (12.307 la persoane fizice, 1.315 la persoane juridice).

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Iaşi