26 mai 2022

Incendierea necontrolată a vegetaţiei, impact major asupra biodiversităţii şi a bunurilor comunităţilor locale

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” face apel către cetăţeni, către locuitorii Deltei, care au trăit de secole în comuniune cu natura, să se gândească la consecinţe atunci când intenţionează să incendieze miriştile, stuful, vegetaţia ierboasă, în mod necontrolat.

Incendierea vegetaţiei se practică de foarte mult timp în Delta Dunării ca metodă tradiţională de regenerare a resursei stuficole, dar şi a resursei acvatice, prin eliminarea resturilor vegetale, respectiv prin asigurarea beneficiilor pentru hrănire şi reproducere. Însă, atunci când este făcută în mod necontrolat are un impact extrem de grav asupra biodiversităţii.

Nu în ultimul rând, astfel de acţiuni iresponsabile pot aduce prejudicii şi comunităţilor locale, atunci când focul necontrolat ajunge la gospodăriile oamenilor.

Din acest motiv, astfel de acţiuni se fac numai cu acceptul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi cu informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă.

Reamintim că, în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, este strict interzisă.

Sancţiunile pentru asemenea fapte se pedepsesc cu amendă contravenţională sau închisoare, în funcţie de împrejurările în care a fost săvârşită fapta:
ART. 96

(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON), pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale:

9. obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă;

ART. 98
(1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală:
a) arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice asemenea, persoanele surprinse în iniţierea unor astfel de acţiuni de incendiere, vor fi obligate să suporte toate cheltuielile pentru eventualele pagube provocate de incendiu.

Despre ARBDD
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) este instituţia publică înfiinţată în anul 1990 cu menirea de a institui un regim special de administrare a patrimoniului natural din domeniul public de interes naţional al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în scopul conservării sale şi al refacerii habitatelor degradate, în corelaţie cu activităţile economice ale populaţiei locale sau limitrofe, atribuţii conferite prin Legea 82/1993, modificată şi completată ulterior.
E-mail: arbdd@ddbra.ro, informare@ddbra.ro, Telefon: 0240 518924