Publicat: 25 Decembrie, 2017 - 11:27

Deputatul european Siegfried Mureşan organizează, în perioada 29 ianuarie - 30 iulie 2018, cea de-a 6-a ediţie a programului de stagii de practică 'Primul pas în cariera europeană' în cadrul Biroului parlamentar din Bucureşti. Programul se adresează studenţilor din ciclul de licenţă şi master cu vârste cuprinse între 18 şi 25 de ani care doresc să se familiarizeze cu activităţile Parlamentului European şi, totodată, să acumuleze cunoştinţe şi experienţă profesională în domeniul politicilor europene şi al comunicării politice.

'Am lansat acest program de stagii în 2015 pentru a veni în sprijinul tinerilor cu rezultate academice bune, cu spirit de iniţiativă, care-şi doresc o carieră în instituţiile naţionale şi europene sau în comunicare politică. În cele 5 ediţii ale programului de stagii de până acum, am avut aproape 250 de candidaţi înscrişi, dintre care am selectat 24 de tineri stagiari. Ei avut ocazia, astfel, să vadă cum funcţionează biroul unui deputat european, să înţeleagă mecanismele din spatele proceselor decizionale ale Uniunii Europene şi chiar să efectueze o vizită de lucru la sediul Parlamentului European de la Bruxelles. Aceleaşi oportunităţi le ofer şi tinerilor în noua ediţie a programului meu de stagii, aşa că, dacă sunteţi studenţi în ciclul de licenţă sau la master şi vreţi o carieră în instituţiile europene sau în comunicare politică, vă aştept să vă înscrieţi până în data de 15 ianuarie 2018', a declarat deputatul european Siegfried Mureşan.

Stagiul de practică durează trei luni şi se va desfăşura în două perioade: 29 ianuarie - 30 aprilie 2018 şi, respectiv, 30 aprilie - 30 iulie 2018. Tinerii interesaţi sunt invitaţi să trimită dosarul de candidat până în data de 15 ianuarie 2018 la adresa de e-mail internship@siegfriedmuresan.eu

Candidaţii trebuie să fie studenţi în ciclul de licenţă sau master în domenii ce vizează activitatea Parlamentului European (ştiinţe politice, Relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe juridice, Studii economice, ştiinţe ale comunicării, Sociologie, Administraţie publică, Istorie). Dosarul de participare trebuie să conţină CV-ul candidatului (format european), foaia matricolă a studiilor universitare, în copie (sau oricare document eliberat de universitate care atestă situaţia notelor, în original sau în copie) şi o scrisoare de intenţie cu dimensiunea de maximum 4.000 de semne cu spaţii. 

Anunţarea candidaţilor selectaţi se va face până în data de 25 ianuarie 2018, urmând ca aceştia să confirme perioada de stagii până la 26 ianuarie 2018. Programul nu este remunerat, dar participanţii vor beneficia de o vizită de lucru gratuită la unul dintre sediile Parlamentului European din Bruxelles şi Strasbourg. La sfârşitul perioadei de practică, fiecare participant va primi o adeverinţă care atestă efectuarea stagiului.

A şasea ediţie a Programului 'Primul pas în cariera europeană' - stagii de practică la biroul din Bucureşti al deputatului european Siegfried Mureşan

Descrierea programului
Deputatul european Siegfried Mureşan organizează în perioada 29 ianuarie - 30 iulie 2018 cea de-a şasea ediţie a programului de stagii de practică 'Primul pas în cariera europeană' în cadrul biroului parlamentar din Bucureşti.

Programul se adresează studenţilor şi masteranzilor cu vârste cuprinse între 18 şi 25 de ani care doresc să se familiarizeze cu activităţile Parlamentului European şi, totodată, să acumuleze cunoştinţe şi experienţă profesională în domeniul politicilor europene şi al comunicării politice.

Calendarul programului de stagii de practică:
• 20 decembrie 2017 - lansarea perioadei de înscrieri;
• 15 ianuarie 2018 - termenul-limită pentru înscrieri;
• 16 - 19 ianuarie 2018 - evaluarea dosarelor pentru preselecţia candidaţilor;
• 22 - 23 ianuarie 2018 - intervievarea candidaţilor care au trecut de preselecţie;
• 25 ianuarie 2018 - notificarea candidaţilor acceptaţi; 
• 25 - 26 ianuarie 2018 - perioada de confirmare din partea candidaţilor acceptaţi; 
• 29 ianuarie - 30 aprilie 2018 - prima perioadă pentru stagiul de practică;
• 30 aprilie - 30 iulie 2018 - a doua perioadă pentru stagiul de practică;

Documente necesare: 
• Curriculum Vitae (format european); 
• foaie matricolă a studiilor universitare sau o adeverinţă de la facultate care să ateste media notelor pe fiecare an de studiu*;
• scrisoare de intenţie (maximum 4.000 de semne cu spaţii).

* Pentru candidaţii înscrişi în anul I de licenţă este necesară transmiterea situaţiei şcolare din primul semestru al anului în curs. Pentru candidaţii înscrişi la master este necesară transmiterea situaţiei şcolare atât pentru anii de studii din ciclul de licenţă, cât şi pentru anii de master. 

Criterii de selecţie:
• tânăr cu vârsta curpinsă între 18 şi 25 de ani;
• student sau masterand în domenii care vizează activitatea Parlamentului European (ştiinţe politice, Relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe juridice, Studii economice, ştiinţe ale comunicării, Sociologie, Administraţie publică, Istorie); 
• cunoştinţe solide privind actualitatea politică naţională şi europeană;
• flexibilitate privind defăşurarea stagiului în una dintre perioadele: 29 ianuarie 2018 - 30 aprilie 2018, respectiv, 30 aprilie 2018 - 30 iulie 2018;
• cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională.

Responsabilităţi ale stagiarului:
• propuneri de luări de poziţie pe teme de interes public;
• monitorizare şi analiză media;
• monitorizare şi analiză a principalelor evenimente publice naţionale şi europene;
• pregătirea materialelor informative;
• asistarea consilierilor eurodeputatului Siegfried Mureşan în sarcinile cotidiene de comunicare.

Beneficii ale stagiarului:
• posibilitatea de a lucra într-un mediu instituţional dinamic şi profesionist;
• posibilitatea de a interacţiona cu profesionişti şi experţi ai instituţiilor europene;
• acumularea de experienţă în domeniul comunicării politice şi al afacerilor europene;
• o vizită de lucru la sediul Parlamentului European din Bruxelles sau Strasbourg;
• adeverinţă care atestă efectuarea stagiului de practică.

Candidaţii trebuie să trimită dosarele de participare la adresa de e-mail: internship@siegfriedmuresan.eu

Menţiuni:
• Stagiul de practică nu este remunerat;
• Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare.