21 septembrie 2021

Încep înscrierile pentru examenul de admitere la UMF Carol Davila

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Înscrierile pentru examenul de admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” din Bucureşti încep astăzi și se vor încheia pe 16 iulie. Pentru al doilea an consecutiv, toate documentele necesare, scanate în format pdf, se vor depune exclusiv online, pe platforma dedicată examenului de admitere www.adm.umfcd.ro. Concursul de admitere pentru toate facultățile din cadrul UMF – Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Moașe și asistență medicală – are loc pe 25 iulie.

Pentru înscriere, candidaţii vor încărca pe platforma pentru înscriere următoarele acte – documente obligatorii, scanate în format pdf:
1. Cererea tip de înscriere, semnata olograf de catre candidat – generată de aplicație;

2. Carte de identitate sau paşaportul valabil;
3. Certificatul de naştere;
4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzatoare anului universitar 2020-2021 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către liceu în care trebuie menţionate obligatoriu media generală a examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu cea de bacalaureat – recunoscută de M.E.C. (în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României).
5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
6. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de Disciplina de Limbi moderne a UMFCD (doar pentru cetăţenii membri ai Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pentru admiterea în ciclul de studii universitare cu predare în limba româna);
7. Adeverinţă medicală eliberată de către medicul şcolar sau de către medicul de familie care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical;

8. Fotografie color tip buletin;
9. Dovada achitării taxei de înscriere;
9.1 Efectuare plată (prin procesator de plată integrat în aplicație);
9.2 Scutire taxa inscriere – acte doveditoare;
10. Documentele obligatorii pentru candidații absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare.
10.1. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă;
10.2. Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student și forma de finanțare (buget/taxa) pe întreaga perioadă a studiilor de licenta anterior absolvite.

11. Documentele doveditoare în functie de categoria de candidați:
11.1 Candidat olimpic – Act doveditor (M.E.C), respectiv diploma de olimpic

11.2 Candidat pe locuri pentru rromi – Act doveditor
11.3 Candidat absolvent din centre de plasament – Act doveditor
11.4 Candidat absolvent de liceu din mediu rural – Act doveditor
12. Notă de informare privind procesarea datelor personale.

Program înscriere (exclusiv online) – 06.07.2021 – 16.07.2021. Programul de lucru pentru validarea înscrierilor online va fi următorul:

 

Marți 06 iulie între orele: 9:00 – 16:00
Miercuri 07 iulie între orele: 9:00 -16:00
Joi 08 iulie între orele: 9:00 – 16:00
Vineri 09 iulie între orele: 9:00 – 16:00
Luni 12 iulie între orele 9:00 – 16:00
Marți 13 iulie între orele: 9:00 – 16:00
Miercuri 14 iulie între orele: 9:00 – 16:00
Joi 15 iulie între orele: 9:00 – 16:00
Vineri 16 iulie între orele 9:00 – 16:00 (se vor face doar validările finale pentru candidații cu înscrieri on-line nevalidate)