Publicat: 19 Noiembrie, 2012 - 08:14
Share

Luni, de la ora 11.00, la Pavilionul Expoziţional Constanţa va avea loc deschiderea festivă a celei de-a XIII-a ediţii a Festivalului Naţional al Şanselor Tale.

Manifestarea se bazează pe parteneriatul MECTS cu instituţii din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale –ANOFM/AJOFM, Cultele, Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, organizaţii neguvernamentale, atât la nivel central, cât şi la nivel local.

La ediţia din acest an şi-au anunţat participarea toate cele 42 de inspectorate şcolare, cu un număr de peste 400 instituţii şi unităţi de învăţământ din mediul urban şi rural, din 170 de localităţi.

În perioada 19- 25 noiembrie 2012, în cadrul FESTIVALULULUI NAŢIONAL AL ŞANSELOR TALE – săptămâna educaţiei permanente, se vor desfăşura aproximativ 200 de activităţi având drept scop promovarea, recunoaşterea şi implementarea conceptului de educaţie şi formare profesională pe tot parcursul vieţii.

România se numără printre cele peste 45 de state de pe toate continentele lumii care promovează astfel de săptămâni dedicate educaţiei adulţilor, educaţiei permanente, educaţiei tuturor vârstelor, organizând acţiuni de amploare în baza parteneriatului între organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, autorităţi locale, furnizori privaţi de formare profesională, persoane fizice interesate. Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului i-a revenit un rol important, prin implicarea reţelei de unităţi şi instituţii de învăţământ (inspectorate şcolare, case ale corpului didactic, centre de documentare şi informare, centrele judeţene pentru asistenţă psihopedagogică, palate ale copiilor, cluburi sportive, unităţi de învăţământ), în promovarea manifestării la nivel naţional.

Ediţia din acest an, are drept deviză Mediu social mai sigur pentru o educaţie mai performantă, tematica acţiunilor organizate de MECTS fiind realizate dintr-o dublă perspectivă: Anul european al îmbătrânirii active şi al Solidarităţii dintre generaţii şi diversificarea şi extinderea ofertei de educaţie prin unităţile şi instituţiile de învăţământ şi consolidarea acestora ca centre de resurse educaţionale la nivelul comunităţii.

Festivalul Naţional al Şanselor Tale se adresează unui public larg, inclusiv persoanelor defavorizate social, economic şi cultural, cu o bogată ofertă de activităţi educative, culturale, sportive, precum şi de formare de-a lungul vieţii: seminarii, lectorate, mese rotunde, „zile ale porţilor deschise”, organizarea de târguri pentru locuri de muncă în cooperare cu ANOFM/AJOFM, diseminarea exemplelor de „bune practici”, expoziţii, audiţii muzicale, amenajarea unor puncte tematice de informare, consiliere, vizite la muzee, biserici aparţinând altor culte decât cel al participanţilor, spectacole, concursuri, lansări de programe, lansări de carte, voluntariat etc.