Publicat: 31 Martie, 2017 - 08:35
Share

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării informează că în conformitate cu Ordinul comun al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministrului Mediului cu nr. 12/144 februarie 2017 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2017, se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie — 30 mai inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 1 aprilie — 15 mai inclusiv, cu excepțiile prevăzute în prezentul ordin.

În Complexul Razim — Sinoe și lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial și recreativ al oricăror specii de pești și alte viețuitoare acvatice, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie — 30 mai inclusiv.

Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în fața gurii Dunării — Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie — 30 mai inclusiv.

La art. 8 din Ordinul privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2017, se stabilește prohibiția pescuitului în scop comercial, familial și recreativ/sportiv al scrumbiei de Dunăre, pe sectoare, astfel:

a) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 14 aprilie — 23 aprilie inclusiv;

b) pe sectorul de Dunăre și brațele sale de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 15 zile, în perioada 15 aprilie — 1 mai inclusiv;

c) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 15 aprilie—15 mai inclusiv;

d) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervației Biosferei 'Delta Dunării' se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci în perioada 4 aprilie — 13 aprilie inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management și a Regulamentului Rezervației Biosferei 'Delta Dunării'.

Ținând seama de prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele maritime și continentale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul privind prohibiția pescuitului în anul 2017 interzice:

folosirea năvoadelor în delta și în lunca inundabilă a Dunării și în complexul Razim — Sinoe și în celelalte lacuri litorale, în perioada 1 aprilie — 30 septembrie inclusiv;

folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălțile, lacurile, gârlele și canalele de pe teritoriul Rezervației Biosferei 'Delta Dunării', în perioada 1 iunie — 30 septembrie inclusiv;

folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim — Sinoe și în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.

prin excepție, se poate prelungi perioada de interzicere a folosirii uneltelor de pescuit de tip setcă în perimetrul Rezervației Biosferei ,,Delta Dunării,, în condiții hidrologice nefavorabile, prin Decizia Guvernatorului R.B.D.D.

Pe teritoriul Rezervației Biosferei 'Delta Dunării' este permis pescuitul cu cârlige cu nadă (paragate și pripoane), cu interzicerea folosirii ca momeală a speciilor de pești și alte viețuitoare acvatice protejate.

Ordinul privind prohibiția pescuitului prevede că dimensiunile minime ale peștilor și ale altor viețuitoare acvatice vii care pot fi pescuite să fie conforme cu cele aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.

Art. 11, alin. 1, 2 și 3 prevăd condițiile care permit desfășurarea activității de pescuit, în perioada de prohibiție, în amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervației Biosferei 'Delta Dunării''.