1 iulie 2022

Începe redistribuirea locurilor de parcare de reşedinţă rămase disponibile

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Primăria Sectorului 1, prin Administraţia Domeniului Public, demarează redistribuirea spre închiriere a locurilor de parcare de reşedinţă rămase disponibile, întreaga procedură realizându-se digital.

Dintr-un număr total de 9.827 locuri de parcare de reşedinţă, au rămas disponibile spre închiriere, după finalizarea procedurii de reînnoire a contractelor încheiate anul trecut, un număr de 1.206 locuri de parcare de reşedinţă.

În perioada 24 mai – 30 noiembrie se vor redistribui locurile de parcare de reşedinţă cu plată, iar locurile de parcare de reşedinţă pentru persoanele cu dizabilităţi se redistribuie în perioada 10 mai – 30 noiembrie. Menţionăm că prioritate la atribuirea unui loc de parcare de reşedinţă o au persoanele cu dizabilităţi.

Redistribuirea prin închiriere a locurilor de parcare de reşedinţă necontractate se va face digital prin accesarea Sistemului Informatic pentru Parcările de Reşedinţă (SIPR) pus la dispoziţia cetăţenilor de Administraţia Domeniului Public Sector 1 la adresa electronică https://parcari.adp-sector1.ro/

Solicitanţii ale căror cereri au fost validate în SIPR (care au fost însoţite de documentaţia solicitată, respectiv Carte de Identitate (buletin), certificat de înmatriculare al autoturismului cu ITP valabil (talon), contract de comodat sau împuternicire pentru utilizarea autoturismului, contract de leasing, viză de flotant, certificat de încadrare grad de handicap – după caz) şi le-au fost desemnate locurile de parcare de reşedinţă în ordinea numerelor de înregistrare, vor putea iniţia procedura de închiriere prin contract a unui loc de parcare de reşedinţă.

În vederea îndeplinirii procedurilor de contractare, solicitanţii vor primi prin metoda de comunicare agreată (e-mail sau SMS) o notificare prin care vor fi informaţi cu privire la disponibilitatea locului de parcare de reşedinţă din proximitatea imobilului pentru care trebuie să facă opţiunea de închiriere prin contract, urmând instrucţiunile din platforma online.

Termenul de acceptare, respectiv introducerea documentelor solicitate, este de 5 zile lucrătoare. Dacă se depăşeşte acest termen, solicitarea se consideră refuzată şi locul de parcare de reşedinţă desemnat va fi redirecţionat către următorul solicitant din lista de aşteptare.

După acceptarea de către solicitant a locului de parcare de reşedinţă, se vor introduce documentele solicitate în platformă şi vor fi verificate şi validate de un operator din cadrul Biroului Parcări Publice. În cazul în care au fost îndeplinite toate criteriile de eligibilitate, solicitantul va primi un link cu instrucţiuni de plată online.

După confirmarea operaţiunii de plată, contractul de închiriere loc parcare va fi transmis prin poşta electronică (e-mail) a solicitantului.

Solicitanţii care au ales să primească notificarea prin SMS, vor putea efectua procedurile de contractare şi la sediul Administraţiei Domeniului Public Sector 1 din B-dul Poligrafiei nr. 4 – Biroul Parcări Publice.