Publicat: 13 Ianuarie, 2014 - 11:58


Locuitorii Sectorului 1 își pot reînnoi, începând din data de 13 ianuarie 2014, contractele de închiriere a locurilor de parcare de reședință. Timp de aproape trei luni de zile, până pe 31 martie 2014, cetățenii din această zonă administrativă sunt așteptați la sediul Administrației Domeniului Public Sector 1, din B-dul Poligrafiei nr. 4, pentru depunerea documentației necesare reînnoirii contractului încheiat în anul 2013.
Pentru a închiria un loc de parcare de reședință, bucureștenii din Sectorul 1 trebuie să depună următoarele acte: cerere de închiriere, copie după actul de identitate al solicitantului cu domiciliul în imobilul respectiv, copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului pe care îl deţine, plan topografic de situație scara 1:500 cu amplasamentul locului de parcare solicitat și o taxă de 76,65 lei/loc/autoturism/an.
Dacă până la data de 31 martie 2014, cetățenii care au avut contract de închiriere a unui loc de parcare pe anul precedent nu își manifestă intenția de a-l reînnoi, Administrația Domeniului Public Sector 1 poate atribui locul de parcare respectiv oricărei persoane interesate.
În Sectorul 1 există peste 8.000 de locuri de parcare de reședință care se adaugă celor peste 100.000 de locuri de parcare create prin introducerea sensurilor unice pe străzile secundare. Programul de introducere a sensurilor unice a fost demarat încă de la sfârșitul anului 2007, până în acest moment fiind introduse sensuri unice pe o treime din arterele secundare din această zonă administrativă.
Închirierea locurilor de parcare de reşedinţă se face în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 124/2008 cu privire la strategia de parcare în Municipiul Bucureşti, modificată prin H.C.G.M.B. nr. 61/2009, potrivit cărora, atribuirea locurilor în parcările de reşedinţă se face numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) nu se poate aloca mai mult de un loc de parcare/apartament;
b) se pot atribui numai pentru autoturisme;
c) se pot atribui numai persoanelor fizice care domiciliază în imobilul respectiv;
d) se pot atribui numai pentru autoturismele proprietate personală, pentru autoturismele utilizate în baza unor contracte de leasing și pentru autoturismele utilizate în baza unor contracte de comodat.
Pentru informații suplimentare, vă puteţi adresa Serviciului Parcaje al A.D.P Sector 1, telefon: 021/319.32.58 tasta 2.