24 ianuarie 2022

Începe selecția pentru Proiectul „SSM@160 – Servicii sociale şi socio-medicale pentru persoanele vârstnice din municipiul Constanţa”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

ANUNŢ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială Constanţa anunţă începerea etapei de selecţie a grupului ţintă în cadru Proiectului „SSM@160 – Servicii sociale şi socio-medicale pentru persoanele vârstnice din municipiul Constanţa”, POCU/436/4/4/125595.

Proiectul îşi propune ca grup ţintă un număr de 160 persoane vârstnice aflate în situaţii de dependenţă şi/sau în risc de excluziune socială în vederea furnizării de servicii integrate de îngrijire la domiciliu.

Condiţii de eligibilitate: Poate deveni parte a grupului ţintă orice persoană care:
– are reşedinţa sau domiciliul în municipiul Constanţa
– are vârsta standard de pensionare (63 de ani pentru femei şi de 65 de ani pentru bărbaţi) şi se află în cel puţin una din situaţiile de mai jos:
– persoană bolnavă (suferă de o boala acută sau cronică);
– lipsa unui mediu familial suportiv sau resurse interne limitate ale familiei, aparţinătorilor vârstnicilor în a-i sprijini, respectiv vârstnici singuri;
– nu are posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
– nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
– nu se poate gospodări singur sau necesită îngrijire specializată;
– se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale datorită bolii, ori stării fizice sau psihice;
– existenţa unui abuz, risc de abuz sau neglijenţă asupra persoanelor vârstnice – prin serviciile furnizate în cadrul proiectului se are în vedere identificarea situaţiilor de abuz şi stoparea acestora prin intervenţia personalului calificat.
Persoanele interesate se pot adresa:
Expert Grup Tinta – Dragan Teodora
Manager Proiect – Adamescu Cristina