Publicat: 29 Noiembrie, 2017 - 10:54
Share

Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale globale, Monica Gheorghiță, va conduce delegația României care va participa la cel de-al V-lea summit Uniunea Africană — Uniunea Europeană (Abidjan/Republica Côte d'Ivoire, 29-30 noiembrie 2017).

Tema principală a summit-ului — Investind în tineret pentru un viitor durabil — este consacrată perspectivelor cooperării euro-africane, liderii celor două continente evidențiind astfel necesitatea creării unui mediu propice pentru generația tânără, atât în plan economic, cât și în domeniul socio-cultural. Accentul va fi pus pe necesitatea de a se asigura crearea de locuri de muncă potrivit aspirațiilor tinerei generații și, totodată, de a se defini formele de cooperare care să permită tinerilor acumularea unui set de competențe prin care să fie competitivi pe piața muncii.

Dezbaterile din această reuniune la nivel înalt vor fi structurate în patru mari arii tematice: educația și formarea tinerilor, mobilitate și migrație, pace și securitate și, respectiv, buna guvernanță. Din dezbateri va rezulta o Declarație Politică a summit-ului, în cadrul căreia se vor stabili principalele linii de acțiune și priorități.

Cu ocazia acestui eveniment, șeful delegației române va reitera importanța relației României cu statele din Africa, atât din perspectivă națională, cât și din cea europeană. În intervenția pe care o va avea în cadrul acestui eveniment, șeful delegației române va evoca rolul avut de România în educarea multor generații de tineri africani, subliniind importanța pe care țara noastră o acordă continuării acestei forme de cooperare, și va evoca expertiza României în diverse domenii, care contribuie esențial la buna guvernanță, aspecte care vor putea fi valorificate prin implementarea unor proiecte în cooperare cu parteneri din Africa.

Summit-urile Uniunea Europeană — Uniunea Africană se desfășoară, în general, la fiecare trei ani, alternativ în Europa și în Africa, și constituie momentul de vârf al dialogului politic instituționalizat euro-african, care a fost demarat în anul 2000, la Cairo. Obiectivul general al acestor reuniuni la nivel înalt este de a oferi un nou impuls parteneriatului strategic bi-regional. Sunt așteptate delegații la nivel înalt din 82 de state (28 europene și 54 africane).

Informații suplimentare despre Summit pot fi accesate pe site-ul oficial al reuniunii: http://www.sommetuaue2017.ci/