Publicat: 1 Aprilie, 2015 - 14:00
Share

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a început Campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2015.

Facem precizarea că în urma solicitărilor adresate Comisiei Europene de mai multe state membre, comisarul european Phil Hogan a propus posibilitatea prelungirii termenului final de depunere a cererilor unice de plată, până la data de 15 iunie 2015, fără penalizări.

Beneficiarii plăților sunt fermierii activi persoane fizice și/sau persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori legali ai suprafețelor de teren agricol și/sau deținători legali de animale, potrivit legislației în vigoare.

În cazul concesionării/închirierii unei suprafețe de pajiști de către o asociație de crescători de animale, beneficiarii plăților sunt membrii asociației care asigură încărcătura cu animale pentru suprafața concesionată/închiriată, iar dovada utilizării legale a acestor suprafețe de pajiști de către fiecare membru al asociației o constituie copia de pe contractul de concesionare/închiriere și centralizatorul care cuprinde acordul, datele de identificare și numărul de animale pe fiecare membru al asociației

Arendatorul, concedentul, locatorul și/sau comodantul nu beneficiază de plăți pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e) închiriat(e) și/sau împrumutate spre folosință.

Precizăm că sunt eligibile la plată exploatațiile cu suprafața de cel puțin un hectar, formate din parcele agricole cu suprafața de cel puțin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuștilor fructiferi, suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de cel puțin 0,1 hectare și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale. În cazul serelor și solariilor, suprafața minimă a exploatației trebuie să fie de de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelelor de 0,1 ha.

La depunerea cererii unice de plată fermierul trebuie să prezinte toate documentele necesare care dovedesc utilizarea legală a terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conțin zone de interes ecologic, precum și a animalelor.

Facem precizarea că aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată și trebuie să fie valabile cel puțin până la data de 1 decembrie a anului de cerere.

De asemenea, solicitantul trebuie să respecte normele de ecocondiționalitate, care cuprind Bunele Condiții Agricole și de Mediu (GAEC) și Cerințele Legale în Materie de Gestionare (SMR), pe toată suprafața fermei.

Schemele de plată/măsurile de sprijin/ajutor sunt următoarele:

1. Schema de plată unică pe suprafață (SAPS);

2. Plata redistributivă;

3. Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu;

4. Plata pentru tinerii fermieri;

5. Plata pentru micii fermieri;

6. Ajutoare naționale tranzitorii (ANT):

? ANT 1 — culturi în teren arabil;

? ANT 2 — in pentru fibră;

? ANT 3 — cânepă pentru fibră;

? ANT 4 — tutun;

? ANT 5 — hamei;

? ANT 6 — sfeclă de zahăr;

? ANTZ 7 — bovine-lapte;

? ANTZ 8 — bovine-carne;

? ANTZ 9 — ovine/caprine.

7. Sprijinul cuplat pentru:

7.1. Soia;

7.2. Lucernă;

7.3. Mazăre boabe pentru industrializare;

7.4. Fasole boabe pentru industrializare;

7.5. Cânepă pentru ulei și fibră;

7.6. Orez;

7.7. Sămânță de cartof;

7.8. Hamei;

7.9. Sfeclă de zahăr;

7.10. Tomate pentru industrializare cultivate în câmp;

7.11. Castraveți pentru industrializare cultivați în câmp;

7.12. Legume cultivate în sere;

7.13. Legume cultivate în solarii;

7.14. Prune destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice;

7.15. Mere destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice;

7.16. Cireșe și vișine destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice;

7.17. Caise și zarzăre destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice;

7.18. Cartofi timpurii, semitimpurii și de vară;

7.19. Ovine;

7.20. Caprine;

7.21. Taurine din rase de carne și metișii acestora;

7.22. Vaci de lapte;

7.23. Bivolițe de lapte;

7.24. Viermi de matase.

8. Măsura 13 — 'Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice':

— Submăsura 13.1: 'Plăți compensatorii în zona montană';

— Submăsura 13.2: 'Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative';

— Submăsura 13.3: ,,Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice'.

9. Măsura 10 — ,,Agro-mediu și climă':

* Pachetul 1 (P1) — Pajiști cu înaltă valoare naturală;

* Pachetul 2 (P2) — Practici agricole tradiționale;

* Pachetul 3 (P3) — Pajiști importante pentru păsări;

* Pachetul 4 (P4) — Culturi verzi;

* Pachetul 5 (P5) — Adaptarea la efectele schimbărilor climatice;

* Pachetul 6 (P6) — Pajiști importante pentru fluturi;

* Pachetul 7 (P7) — Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu;

* Pachetul 8 (P8) — Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon.

10. Măsura 11 — Agricultura ecologică:

— Submăsura 11.1: Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică;

— Submăsura 11.2: Sprijin pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică.

11. În ce privește angajamentele Măsurii 214-PNDR 2007-2013, aflate în desfășurare în campania 2015, fermierii pot accesa clauza de revizuire, în scopul adaptării acestor angajamente la noul cadru juridic, până la termenul limită de depunere a cererilor unice de plată. In acest sens, fermierii semnează un document adițional la angajamentul inițial (Declarație privind adapatarea/neadaptarea angajamentelor) prin care:

? închid angajamentele în cazul neacceptării cerințelor din noul cadru juridic;

? acceptă să continue angajamentele cu respectarea cerințelor din cadrul juridic aferent noii perioade de

programare 2014-2020 pe perioada rămasă până la finalizarea celor 5 ani din angajamentul anterior.

Măsura 214 — Plăți de Agro-mediu*:

* Pachetul 1 (P1) — Pajiști cu înaltă valoare naturală;

* Pachetul 2 (P2) — Practici agricole tradiționale;

* Pachetul 3 (P3) — Pajiști importante pentru păsări;

* Pachetul 4 (P4) — Culturi verzi;

* Pachetul 5 (P5) — Agricultura ecologică;

* Pachetul 6 (P6) — Pajiști importante pentru fluturi(Maculinea sp.);

* Pachetul 7 (P7) — Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu(Branta Ruficollis).

Un element important și în Campania 2015 este aplicația IPA Online, prin intermediul căreia fermierii deja înregistrați la APIA în campanile precedente, și care intenționează să solicite sprijin pe suprafață în anul 2015, prin acces la internet, pot să completeze electronic cererea unică de plată.

Fermierii care nu au mai depus cereri de plată în anii trecuți, trebuie mai întâi să se înregistreze la APIA în Registrul Unic de Identificare și apoi pot depune cerere unică de plată prin intermediul aplicației IPA online.

Aplicația IPA Online pune la dispoziția fermierilor rezultatele controalelor pe teren din anii anteriori, avertizări privind calitatea digitizării parcelelor agricole și avertizări privind respectarea anumitor cerințe de ecocondiționalitate. Totodată, aplicația IPAOnline informează fermierul dacă parcelele digitizate sunt situate în zone eligibile pentru plățile compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală.

Schemele/măsurile de sprijin pe suprafață sunt finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

DIRECTOR EXECUTIV,

SĂVÂȘCĂ DANIEL OVIDIU