Publicat: 28 Iunie, 2016 - 16:14
Share

Conferinţa finală a proiectului Guvernare Incluzivă implementat de Asociația Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a avut loc joi, 23 iunie 2016, la sediul Reprezenței Comisie Europene la București. 
La eveniment au participat reprezentanţi ai instituţiilor şi ai autorităţilor publice partenere în proiect, specialiști cu atribuții în domeniul incluziunii sociale din cadrul instituțiilor și autorităților publice, reprezentanți ai mediului academic și ai unor organizații non– guvernamentale, voluntari implicaţi în activităţile proiectului. 

Conferința a făcut posibilă prezentarea rezultatelor și impactul activităţilor derulate în cadrul proiectului, iar participanţii au avut ocazia să dezbată pe marginea unor aspecte importante ce vizează problematica incluziunii sociale. Au fost date exemple concrete de acţiuni întreprinse atât de autorităţile publice locale, cât şi de organizaţii non-guvernamentale cu scopul de a reduce riscul de excludere şi de marginalizare socială a grupurilor vulnerabile. Între exemplele date menţionăm:  activitatea Centrului de Incluziune Socială al DASM Cluj-Napoca, activitatea de consiliere oferită de Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olteniţa, demersurile iniţiate la nivelul judeţului Buzău pentru a facilita accesul la programul „A doua şansă”. De asemenea, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale au susţinut prezentări despre iniţiativele în domeniul incluziunii sociale, subliniind importanţa parteneriatului în dezvoltarea unor astfel de proiecte. 
Prezent la eveniment, preşedintele ANFP,  József Birtalan, a transmis celor prezenţi următoarele: „încurajez instituţiile responsabile de acest domeniu să facă toate eforturile, chiar dacă uneori sunt întâmpinate şi probleme, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor grupurilor dezavantajate”. 
Cu această ocazie a fost lansat şi toolkit-ul elaborat prin proiect care conţine informații utile specialiștilor în domeniu (exemple de planuri de acţiuni locale, strategie de incluziune socială).