31 ianuarie 2023

Infiinţarea şi dotarea unor campusuri profesionale pentru învăţământul dual

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Unul dintre programele Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) finanţează dezvoltarea de consorţii regionale, pentru înfiinţarea şi dotarea unor campusuri profesionale pentru învăţământul dual, la toate nivelurile, preuniversitar şi universitar. Participarea cu proiecte în cadrul acestui apel implică alcătuirea unui consorţiu educaţional format din Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) pe raza căreia se va înfiinţa campusul (în cazul de faţă, Primăria Sibiu), alte UAT-uri interesate, operatori economici, unităţi de învăţământ profesional şi tehnic, instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate, alţi parteneri relevanţi pentru scopul educaţional al campusului.

Valoarea maximă a unui proiect pentru înfiinţarea unui campus este de 21,12 milioane euro, valoare eligibilă PNRR, iar campusul va rămâne în proprietatea UAT-ului pe raza căruia a fost înfiinţat, în acest caz Primăria Sibiu. Consorţiul format trebuie să facă dovada deţinerii, în proprietatea sau în administrarea partenerilor, fie prin UAT, fie prin universitatea coordonatoare a proiectului, a unui teren de minim 20.000 m2, compact sau fragmentat, după caz, pentru construcţia noii infrastructuri finanţată prin PNRR, aceasta fiind o condiţie de eligibilitate a proiectului. Conform ghidului competiţiei, în Regiunea de Dezvoltare Centru vor fi finanţate două proiecte.

Ţinând cont de importanţa majoră a acestui proiect pentru dezvoltarea comunităţii sibiene, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a acţionat încă din luna august a.c. în sensul constituirii consorţiului educaţional, invitând la discuţii Primăria Municipiului Sibiu, reprezentanţi ai companiilor private şi ai liceelor care derulează învăţământ dual în judeţul Sibiu. Ca urmare, în prezent sunt îndeplinite condiţiile necesare constituirii consorţiului educaţional pentru depunerea aplicaţiei în vederea construirii unui campus educaţional pentru învăţământ dual.

Membrii fondatori ai consorţiului sunt: Primăria Municipiului Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Colegiul „Şcoala Naţională de Gaz”, Liceul Tehnologic Automecanica Medias, Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu, Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, S.C. Automecanica Medias S.R.L, Compa SA, Continental Automotive Systems S.R.L, Marquardt Schaltsysteme S.C.S, ODU Romania Manufacturing SRL, SC SOLINA Romania SRL.

Acest proiect, finanţat prin PNRR, are potenţialul de a crea un ecosistem în care îşi vor reuni forţele mediul de afaceri şi reprezentanţi ai mediului universitar şi preuniversitar, cu scopul de a dezvolta sistemul de învăţământ dual, atât de necesar comunităţii sibiene. Consorţiul educaţional va fi deschis şi altor parteneri din mediul educaţional şi din mediul de afaceri.

Înfiinţarea unui astfel de campus educaţional cu fonduri de o asemenea anvergură şi în strânsă legătură cu mediul economic este o acţiune strategică cu impact pe termen lung asupra oraşului nostru şi Regiunii Centru şi ar putea duce la afirmarea Sibiului ca pol educaţional şi economic de succes pe termen lung. Mai multe oraşe din regiune şi-au arătat interesul clar de a dezvolta asemenea campusuri, iar dacă Sibiul nu va reuşi acest lucru va avea o poziţie defavorizată, pe termen lung, faţa de acestea.

În ciuda faptului că numeroşi parteneri au constituit consorţiul mai sus amintit, am aflat cu surprindere, în ultimele zile, că proiectul sibian se loveşte încă de rezistenţa unor instituţii care ar trebui, în opinia noastră, să-l sprijine în mod firesc, având în vedere că este vorba despre un proiect strategic pentru dezvoltarea comunităţii în ansamblul ei prin constituirea unui mediu optim pentru formarea tinerilor în meserii solicitate de piaţa muncii din judeţul Sibiu, dar şi din regiunea Centru.

Din aceste considerente, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu îşi exprimă încrederea că instituţiile abilitate vor găsi cu celeritate soluţiile necesare pentru ca o astfel de iniţiativă să se materializeze. Ne exprimăm convingerea că, în perioada următoare, factorii de decizie vor găsi calea de a rezolva divergenţele şi de a sprijini o asemenea iniţiativă atât de importantă pentru comunitatea noastră. Să fim, potrivit unei vorbe înţelepte, „deasupra vremurilor”.

Conducerea Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu

Sursa foto Facebook Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu