Publicat: 21 Octombrie, 2020 - 12:54
Share

Pe 24 septembrie 2020, reprezentanții InfoCons au participat la întâlnirea de lansare a proiectului ”Empowering Consumer Organizations: towards a armonizat come armonizat comaking dual quality in food products" (ECO).

Organizațiile partenere implicate, în acest ambițios proiect, sunt :

-          CoordonatorAssociazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori, Italia (ADOC)

-          Partener1Asociația InfoCons, România (InfoCons)

-          Partener 2: Safe Food Advocacy Europe, Belgia (SAFE)

Această întâlnire a avut drept scop furnizarea, de către partenerii implicați, a tuturor informațiilor necesare pentru implementarea proiectului și oferirea oportunității de a discuta despre proiect. INFOCONS mulțumește, pe această cale, tuturor partenerilor proiectului pentru angajamentul acestora, fiind cu adevărat convinși că va fi un mare succes.

Despre ce este vorba în proiect?

Asociația per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori, Italia (ADOC), Safe Food Advocacy Europe, Belgia (SAFE) și Asociația InfoCons, România (InfoCons) au primit finanțare de la Direcția Justiție a Comisiei Europene, în cadrul Programului pentru drepturi, egalitate și cetățenie (REC).

Acest proiect, acronim ECO, vizează limitarea practicilor incorecte, respectiv a dublului standard de calitate în sectorul alimentar și consolidarea organizațiilor de consumatori din Uniunea Europeană (UE).

InfoCons va desfășura activitățile din proiect, în parteneriat cu cele două organizații de consumatori: Associazione per la Difesa e l'Orientareo dei Consumator cu sediul în Italia și Asociația Safe Food Advocacy Europe, din Belgia.

Proiectul se va derula pe durata a 12 luni, începând cu luna septembrie 2020.

Scopul proiectului este de a consolida capacitatea organizațiilor de consumatori, de a testa produsele alimentare, pentru evitarea dublului standard de calitate, de a disemina rezultatele testelor și de a identifica și raporta potențialele practici neloiale.

Ce este calitatea duală (dublu standard de calitate) a produselor alimentare?

Calitatea duală (dublu standard de calitate) este definită ca "o practicăîn care companiile utilizează diferite rețete, formule sau standarde de calitate pentru articolele vândute sub aceeași marcă, cu ambalaje și aspect similar". În conformitate cu legislația UE și cu principiile pieței unice, societățile comerciale sunt libere săîși diferențieze produsele pentru diferite piețe, în funcție de preferințele locale, spre exemplu. Cu toate acestea, consumatorii pot fi induși ușor în eroare, de faptul că diferite produse alimentare sunt identice ca aspect și mod de prezentare. În absența unor motive legitime și obiective, consumatorii nu pot face diferența de calitate între produsele aceluiași brand, în cazul în care este folosit același ambalaj exterior.

Standardul dublu de calitate a revenit în atenția reprezentanților politici ai UE, după ce președintele Juncker a declarat că "nu pot exista consumatori de mâna a doua" în UE. Pe baza acestor constatări, Comisia Europeană a decis, prin urmare, să ia diferite măsuri concrete pentru a aborda această problemă, elaborând ghiduri cu privire la aplicarea legislației UE în materie de produse alimentare și de consum, pentru evitarea standardului dublu de calitate și elaborarea unei metodologii armonizate pentru testarea calității produselor.

Cu toate acestea, datele colectate nu sunt extrem de reprezentative, deoarece unele dintre produsele analizate au fost testate doar în câteva țări, și nu în toate statele membre ale UE, neutilizându-se o metodologie comună pentru efectuarea testelor. În plus, lipsește un ghid de testare simplificat. Prin urmare, deoarece nu oferă o imagine de ansamblu armonizatăși cuprinzătoare a situației, studiile și testele de calitate anterioare nu pot oferi o bază comună necesară organizațiilor de consumatori, pentru a alerta autoritățile naționale și europene competente și pentru a le invita să ia măsurile necesare.

Obiectivele proiectului

Proiectul nostru se adresează organizaţiilor de consumatori, oferind autorităţilor competente (la nivel naţional şi european) o evaluare completăşi precisă a calităţii produselor alimentare în UE. Prin sensibilizarea autorităților relevante cu privire la această chestiune și prin furnizarea de informații complete și exacte, proiectul nostru va contribui la rezolvarea standardului dublu de calitate a produselor alimentare în UE.

În consecință, obiectivele principale ale proiectului sunt:

o   Elaborarea unui ghid unitar pentru testarea produselor;

o   Consolidarea organizațiilor de consumatori;

o   Promovarea cooperării transnaționale;

o   Îmbunătățirea gradului de conștientizarea publică cu privire la necesitatea combaterii standardului dublu de calitate a produselor alimentare, la nivelul UE.

 

  Activități și livrabile

Pe baza metodologiei armonizate de testare a UE, proiectul va elabora un ghid metodologic complex și armonizat pentru testarea produselor și identificarea strategiilor de marcare înșelătoare (TPIMS).

Se vor dezvolta, de asemenea, materiale de formare, cum ar fi un manual, un tutorial video și un webinar care va fi disponibil pe o platformă online. Această platformă va conţine o bază de date care va raporta și va disemina strategii înșelătoare de marcare, pe baza rezultatelor a cel puţin 500 produse realizate de organizaţiile de consumatori.

Proiectul va crea, de asemenea, un sistem de certificare cu înregistrarea unui număr minim de șase companii, pentru a îmbunătăți protecția organizaţiilor de consumatori. De asemenea, se va  încuraja cooperarea între organizațiile de consumatori, autoritățile competente și părțile interesate private, prin organizarea unei conferinţe europene, în care vor fi prezentate rezultatele testelor.

InfoCons (www.infocons.ro) - Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori

Tag-uri Institutii: