Publicat: 5 Februarie, 2018 - 11:50
Share

În contextul revendicărilor salariale, conducerea A.N. „Apele Române” face următoarele precizări:
-    în acest moment, s-a finalizat reîncadrarea personalului în temeiul prevederilor Legii nr.153/2017 pe funcții, grade/trepte profesionale, gradație corespunzătoare vechimii în muncă și vechime în specialitate. Aplicarea tuturor prevederilor Legii nr. 153/2017  presupune alocări bugetare suplimentare pentru anul 2018. În acest context, în proiectul de buget pentru anul 2018, au fost cuprinse aceste sume. În prezent, proiectul de buget este în procedură de consultare publică (postat pe site-ul Ministerului Apelor și Pădurilor), urmând ca după parcurgerea acestei etape, în conformitate cu prevederile legale, să fie transmis în circuitul extern de avizare, în vederea aprobării prin HG;
-    la elaborarea grilei de salarizare s-a avut în vedere salariul minim pe economie, începând cu data de 1 ianuarie 2018, respectiv 1.900 lei, la care s-au aplicat coeficienții din Legea nr.153/2017. Această grilă a fost trimisă ca propunere către cele două Federații Sindicale Aquarom și respectiv Apehid;
-    prevederile  Legii nr. 153/2017 și/sau Codul Muncii privind acordarea sporurilor solicitate, sunt condiționate de menținerea  în plată a cuantumului brut a salariului lunar brut, la nivelul din luna iunie 2017, așa cum reiese din aplicarea coroborată a Legii nr.153/2017, art.38 alin.2 și 3. O nouă analiză va fi efectuată, începând cu luna martie a anului 2018,  raportată la prevederile Legii nr.153/2017 și condiționată de aprobarea bugetului instituției. În vederea stabilirii cadrului legal acordării  sporurilor prevăzute de lege a fost aprobat prin HG 917/2017 - Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie” din administraţia publică centrală;
-    încheierea unui nou act adițional la Contractul Colectiv de Muncă poate fi semnat numai cu respectarea prevederilor Legii nr. 62/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 138;
-    ocuparea posturilor vacante din cadrul Administrației Naționale „Apele Române”, se  face cu stricta respectare a prevederilor Hotărârii nr. 286/2011, art. 1, alin. (1) coroborată cu prevederile Codului Muncii – Legea 53/2003, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare;
-    pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul A.N. „Apele Române”, la sfârșitul anului trecut, s-a aprobat un Memorandum cu tema: Aprobarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea unor posturi vacante corespunzătoare unor funcții contractuale de conducere/execuție din cadrul Administrației Naționale „Apele Române”, aprobat în sedința Guvernului din luna decembrie 2017. Prin acest Memorandum se acordă posibilitatea de a fi angajat personal în posturile prioritare și deficitare (au fost incluse posturi de agent hidrotehnic, muncitor hidrometru, etc.). Pentru posturile cuprinse în acest Memorandum se vor demara procedurile de ocupare în condițiile legii iar pentru ocuparea celorlalte posturi vacante se vor aplica, prevederile  Ordonanței nr. 90/2017 și a legislației incidente;
-    în privința măsurilor dispuse de Curtea de Conturi, printre măsuri este și impunerea cu stringență a recuperarii sumelor plătite ca fiind necuvenite. Drept urmare, Administrația Națională „Apele Române” a pus în aplicare măsurile dispuse, acestea fiind executorii, imediat după respingerea plângerii prealabile în fața Curții de Conturi, nefiind relevant faptul că acțiunea de anulare a măsurilor nu a fost soluționată definitiv;
-    elaborarea, avizarea și aprobarea Regulamentului Intern al Administrației Naționale „Apele Române” s-a realizat anterior intrării în vigoare a Hotărârii nr. 905/2017. În acest moment, prezentul Regulament Intern se află în procedura de revizuire, în conformitate cu aspectele legislative de ultimă oră. 

După aprobarea bugetului ANAR pentru anul 2018, conducerea Administrației Naționale „Apele Române” va soluționa în regim de urgență și celelalte revendicări salariale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Tag-uri Nume: