12 aprilie 2021

Informează-te, lucrează legal și cunoaște-ți drepturile pentru a fi protejat

Close up of a newly transplanted strawberry plant to a pot in a domestic garden

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Muncii și Protecției Sociale , prin intermediul Inspecției Muncii și a Inspectoratelor Teritoriale de Muncă , aduce în atenția cetățenilor români, care doresc să lucreze în străinătate, necesitatea unei informări corecte și din surse autorizate înaintea luării oricărei decizii.

În acest sens, Ministerul Muncii și Protecției Sociale pune la dispoziția persoanelor interesate materiale informative , care pot fi accesate la următorul link:

http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/afaceri-europene-%C8%99i-rela%C8%9Bii-interna%C8%9Bionale/6218-2021-lucrator-sezonier-de

dar și broșuri în format scris, pe care care inspectoratele teritoriale de muncă le –au diseminat în locuri consacrate ca având afluență de persoane, broșuri ce cuprind informații utile privind munca în Germania.

Scopul acestui demers este de a ne asigura că cetățenii , care decid să muncească sezonier în Germania cunosc ce drepturi au și știu cui să se adreseze dacă întâmpină probleme, pentru a evita, în acest fel, situațiile de abuz asupra lucrătorilor români.