Publicat: 3 Aprilie, 2012 - 10:33
Share

Regulamentul pentru utilizarea Iniţiativei Cetăţeneşti Europene a intrat în vigoare la 1 aprilie 2012, furnizând astfel cetăţenilor Uniunii Europene un nou instrument de democraţie participativă unică în lume, la nivel transnaţional.

Un comitet de cetăţeni europeni cuprinzând cel puţin şapte cetăţeni din cel puţin şapte State Membre diferite vor putea cere Comisiei Europene, după ce vor fi strâns cel puţin un milion de semnături, să prezinte o iniţiativă legislativă într-un domeniu care să figureze în sfera de competenţe ale Uniunii Europene şi care să respecte valorile şi principiile fundamentale ale Uniunii.

Georgios Papastamkos, Vice-preşedinte al Parlamentului European, a declarat: "Punerea în aplicare a Iniţiativei Cetăţeneşti Europene constituie un instrument nou de participare la Uniunea Europeană. Vine în întâmpinarea aşteptărilor opiniei publice europene, iar impactul acesteia asupra funcţiei de reglementare a UE se va vedea în viitor. Iniţiativa Cetăţenească Europeană contribuie la crearea unei "sfere publice europene" care va impulsiona construcţia europeană. Prin contribuţia Parlamentului European, acest instrument a devenit mai flexibil, mai simplu şi mai puţin birocratic, în slujba cetăţenilor europeni".

Alain Lamassoure (PPE, FR), co-raportor al dosarului Inițiativei Cetăţeneşti, şi-a exprimat satisfacţia pentru intrarea în vigoare a regulamentului şi a apreciat că: "Adevăraţii beneficiari ai acestei proceduri vor fi cetăţenii obişnuiţi care nu ajung să se facă auziţi în Europa de astăzi, cum ar fi studenţii Erasmus care descoperă că recunoaşterea reciprocă a diplomelor încă nu funcţionează, lucrătorii transfrontalieri care devin victime ale dublei impozitări, cetăţenii "pionieri" ai cauzei europene, care trăiesc, se căsătoresc şi lucrează într-un stat membru diferit de cel de origine şi care se lovesc de nenumărate tracasări în viaţa de zi cu zi. Se deschide astfel o adevărată "cutie de idei noi".

Zita Gurmai (S&D, HU), co-raportor cu privire la Iniţiativa Cetăţenească Europeană, a declarat: "Voinţa care stă la baza acestei Iniţiative este de a reduce distanţa dintre instituţiile Uniunii Europene şi cetăţenii europeni, permiţându-le astfel să participe la procesul legislativ şi încurajând o dezbatere publică transeuropeană. Această procedură este o ocazie unică pentru cetăţenii obişnuiţi de a ne face cunoscute preocupările lor, iar Parlamentul European a dorit ca acest instrument să fie cât mai accesibil, asigurându-ne, în acelaşi timp, că orice iniţiativă care reuneşte toate condiţiile va fi urmărită şi pusă în aplicare corespunzător."

Cetăţenii europeni dispun acum de un mijloc de a intra în contact direct cu instituţiile europene. Puterea cetăţenilor de a cere Comisiei Europene să iniţieze un proiect de lege va fi astfel egală cu puterile Consiliului de miniştri şi Parlamentului European. în plus, Parlamentul European a făcut eforturi pentru ca această procedură să fie cât mai simplă şi mai puţin birocratică pentru a facilita utilizarea ei.

Acest instrument va trebui să contribuie la întărirea democraţiei în procesul decizional european, în special în contextul epocii Internetului şi reţelelor sociale.