9 august 2022

Iniţiativa legislativă privind profesionalizarea serviciilor externe specializate în resurse umane şi salarizare

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Deputatul PNL Mara Calista a depus iniţiativa legislativă privind profesionalizarea serviciilor externe specializate în resurse umane şi salarizare

Deputatul PNL Mara Calista a iniţiat şi depus, alături de mai mulţi colegi parlamentari, propunerea legislativă prin care se stabileşte cadrul legal pentru organizarea şi funcţionarea serviciului extern specializat în resurse umane şi salarizare, coordonat de către un expert în legislaţia muncii acreditat.

Prin această iniţiativă legislativă se vine în ajutorul angajatorilor micro, mici şi mijlocii, care nu au în sistemul organizatoric structuri specializate în resurse umane şi salarizare, care vor avea garanţia de calitate a serviciilor prestate. De asemenea, vor putea solicita o calificare a personalului angajat ori o acreditare din partea unui organism profesional care să ateste nivelul de competenţă deţinut în domeniul resurselor umane şi al salarizării.

„În urma unor analize serioase şi aprofundate, alături de specialişti în domeniu, am ajuns la concluzia că se impune definirea activităţii de ‘management al forţei de muncă’ şi este nevoie de stabilirea unor reguli clare privind furnizarea acestor servicii de către prestatorii externi astfel încât să se promoveze relaţiile de muncă legale şi echitabile, în concordanţă cu practicile europene şi internaţionale. Totodată, prin profesionalizarea serviciilor externe specializate în resurse umane şi salarizare, coordonate de către un expert în legislaţia muncii acreditat, se va constitui un factor de echilibru în relaţia angajat-angajator”, a declarat Mara Calista.

Ce prevede iniţiativa legislativă:

* definirea activităţilor ce pot fi prestate de către aceste servicii externe potrivit clasificării activităţilor economice stabilite la nivel naţional, european şi internaţional, conform următoarelor nomenclatoare:

– CAEN Rev.2 – clasificarea activităţilor economice utilizate la nivel naţional care asigură transpunerea în normele interne a clasificării europene NACE Rev. 2.
– NACE Rev.2 – nomenclatorul de activităţi economice utilizat în cadrul Comunităţii Europene care asigură transpunerea în normele comunitare a clasificării internaţionale ISIC Rev.4.
– ISIC Rev.4 – clasificarea internaţională standard a activităţilor economice elaborată de Comisia de Statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

* obiectul de activitate (principal sau secundar) al acestor servicii trebuie să fie cel prevăzut de codul CAEN 7830 – Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă, care stabileşte, în mod general, că:

– unităţile clasificate aici prezintă angajatorului înregistrările privind statele de plată, impozite şi alte aspecte fiscale şi chestiuni privind resursele umane, dar nu sunt răspunzătoare pentru conducerea şi supravegherea angajaţilor;
– furnizarea de resurse umane se face de obicei pe termen lung sau permanent, iar unităţile clasificate aici îndeplinesc o gamă largă de atribuţii referitoare la resursele umane şi administrarea personalului în conexiune cu furnizarea acestuia.

Angajatorii pot apela la un serviciu extern specializat în resurse umane şi salarizare, coordonat de către un expert în legislaţia muncii acreditat, având garanţia că acesta deţine competenţele necesare furnizării serviciilor şi este capabil să asigure suportul pentru:

* administrarea resurselor umane pe tot parcursul executării contractului individual de muncă;
* gestionarea registrelor de evidenţă a lucrătorilor;
* elaborarea strategiilor organizaţionale, politicilor şi procedurilor interne;
* elaborarea sistemelor de salarizare şi calcularea drepturilor salariale;
* analiza posturilor şi a sarcinilor de muncă;
* proiectarea sau reproiectarea fişelor de post;
* organizarea timpului de muncă;
* integrarea profesională a angajaţilor;
* evaluarea profesională a lucrătorilor;
* planificarea stagiilor de formare profesională pe categorii profesionale;
* realizarea procedurilor disciplinare şi a celor privind recuperarea daunelor.

Serviciile externe specializate în resurse umane şi salarizare, prin coordonatorii acestora, au următoarele obligaţii:

* de a promova relaţiile de muncă legale şi echitabile;
* de a se constitui ca factor de echilibru între angajator şi salariat;
* de a furniza serviciile în conformitate cu prevederile legale având în vedere interesul economic al angajatorului, precum şi drepturile salariaţilor;
* de a păstra confidenţialitatea informaţiilor utilizate în exercitarea activităţii;
* de a-şi asuma responsabilitatea în exercitarea atribuţiilor sale.

Deputat PNL
Mara Calista

Sursa foto cdep