27 iunie 2022

Inovarea şi Transferul Tehnologic, prezentate la Universitatea Politehnică Timişoara

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Centrul de Conferinţe al Universităţii Politehnica Timişoara a găzduit conferinţa de prezentare a proiectului POR 140100 – Creşterea Competitivităţii UPT prin Înfiinţarea Centrului de Inovare şi Transfer Tehnologic „Politehnica 2020” şi Identificare Oportunităţi de Colaborare cu alte ITT-uri şi IMM-uri din Regiunea de Vest, având ca scop principal consolidarea relaţiilor cu mediul economic, în vederea creşterii numărului de transferuri tehnologice între UPT şi companii.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai conducerii UPT, cadre didactice, reprezentanţi ai mediului economic, dar şi reprezentanţi ai altor centre de transfer tehnologic din oraş.

În deschiderea evenimentului au luat cuvântul conf. Univ. Dr. ing. Florin Drăgan, rectorul Universităţii Politehnica Timişoara, care a vorbit despre importanţa acestui centru pentru dezvoltarea componentei de inovare şi cercetare din planul strategic al universităţii, dar şi s.l. dr. ing. Vlad Mihăescu, directorul Centrului de Inovare şi Transfer Tehnologic Politehnica 2020.

Dl. Dr. ing. Vlad Mihăescu a vorbit despre activităţile desfăşurate în cadrul centrului, rezultatele acestora şi finanţarea obţinută prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în cadrul programului Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Prof. Univ. Dr. ing. Liviu Marsavina, prorector UPT pentru cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic, a susţinut o prezentare despre Reţeaua Est Europeană privind integritatea structurală şi fiabilitatea materialelor avansate obţinute prin fabricare aditivă, parte din proiectul SIRAMM în timp ce prof. Univ. Dr. ing. Radu Vasiu, preşedintele Senatului UPT, a vorbit despre proiectul EINS – Reţeaua de antreprenoriat şi inovaţie pentru regiuni europene inteligente şi sustenabile, proiect al Alianţei de Universităţi Europene din care UPT face parte.

Dl. Miomir Vlascici a făcut o prezentare a activităţilor Centrului de Transfer Tehnologic Inteliform, în timp ce domnii Alin Sârbu şi Victor Verbiţchi au vorbit în cadrul conferinţei despre proiectul de transfer tehnologic INNOCENTA şi poveştile de succes ale Centrului de Transfer Tehnologic ISIM. Totodată, din partea ETA2U CTT Innovation a fost prezent la conferinţă Ionuţ Ţepeneu, care a făcut o incursiune în activităţile centrului din cadrul companiei.

Nu în ultimul rând, prof. Univ. Dr. ing. Petru Negrea, responsabil transfer tehnologic în cadrul CITT UPT, a prezentat membrilor prezenţi la conferinţă câteva studii de caz şi o cercetare aplicativă realizată în cadrul Institutului de Cercetare şi Energii Regenerabile UPT, în timp ce şl. Dr. ing. Corneliu Birtok-Băneasa, responsabil de inovare în cadrul CITT UPT şi şl. Dr. ing. Adina Budiul Berghian, cercetător în CITT, au vorbit despre recenta participare a CITT – UPT la EUROINVENT, cel mai mare salon de inventică din Europa de Est, unde, pe lângă numeroasele distincţii, UPT a obţinut Marele Premiu Ştiinţific şi Trofeul EUROINVENT 2022.

Această conferinţă a fost primul eveniment organizat de către CITT – UPT în noua formulă de conducere a acestuia, care, cu acest prilej a reiterat importanţa colaborărilor strânse dintre universitate şi mediul economic.

Vlad Mihăescu
Director Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic Politehnica 2020

Sursa foto Universitatea Politehnică Timişoara