Publicat: 28 Iulie, 2014 - 09:56

În perioada 2010-2012:- una din cinci întreprinderi a introdus sau implementat un produs, un proces, o metodă de organizare sau de marketing, nou/nouă sau îmbunătăţit/îmbunătăţită semnificativ;

- peste jumătate din întreprinderile inovatoare de produse şi-au dezvoltat inovaţiile în propria întreprindere;

- 7,4% din întreprinderile inovatoare au avut acorduri de cooperare pentru realizarea activităţilor inovatoare;

- avantajele avansului de timp a constituit principala metodă pentru menţinerea sau creşterea competitivităţii în întreprinderile inovatoare;

- cele mai multe IMM-uri inovatoare s-au înregistrat în Regiunea Sud-Est (36,1%) şi în Regiunea Nord-Est (31,7%);

Conform Institutului Naţional de Statistică, în anul 2012, ponderea cheltuielilor pentru activităţi de cercetare-dezvoltare internă aproape s-a dublat.

Din rezultatele cercetării statistice privind inovaţia în întreprinderi, în perioada 2010-2012, ponderea întreprinderilor inovatoare a fost de 20,7%, în scădere cu 10,1 puncte procentuale, în comparaţie cu perioada 2008-2010.
 Întreprinderile inovatoare de produse şi/sau procese au avut o pondere de 6,3% în total întreprinderi, în scădere cu 8,0 puncte procentuale, în comparaţie cu perioada 2008-2010, când s-a înregistrat o pondere de 14,3%. 
Întreprinderile inovatoare de metode de organizare şi/sau de marketing au înregistrat o pondere de 18,8%, în scădere cu 7,7 puncte procentuale, comparativ cu perioada 2008-2010, când ponderea acestora a fost de 26,5%.

Întreprinderile din sectorul industriei au avut o pondere de 22,5%, în scădere cu 7,6 puncte procentuale comparativ cu perioada 2008-2010, în timp ce întreprinderile din sectorul serviciilor au înregistrat o pondere de 18,7%, în scădere cu 13,0 puncte procentuale, comparativ cu perioada 2008-2010. 
Totuşi, unele activităţi economice au înregistrat ponderi ridicate ale activităţilor inovatoare. Astfel, cea mai inovatoare activitate economică din sectorul industriei a fost fabricarea produselor din tutun 80,0% din întreprinderi, iar din sectorul serviciilor, activitatea de cercetare-dezvoltare 55,5%.
În perioada 2010-2012, din totalul întreprinderilor inovatoare de produse şi/sau procese, 7,8% au fost inovatori de produse şi procese, 3,6% au fost inovatori numai de procese iar 2,4% au fost inovatori numai de produse. Din totalul întreprinderilor inovatoare de metode de organizare şi/sau de marketing, 9,1% au implementat atât metode de organizare cât şi metode de marketing, 5,0% au implementat numai metode de organizare şi 4,7% au introdus metode noi numai de marketing.
După tipul inovaţiei implementate (indiferent de celelalte inovaţii), în perioada 2010-2012, cele mai multe întreprinderile inovatoare au implementat metode de organizare 14,1% şi metode de marketing 13,8%. Ponderea întreprinderilor inovatoare de produse a fost de 3,4% iar a celor inovatoare de procese 4,6%.
În perioada 2010-2012, comparativ cu perioada 2008-2010, de trei ori mai puţine întreprinderi 1,1% în comparaţie cu 3,0% au introdus produse noi pe piaţă şi de două ori mai puţine întreprinderi 4,6%, comparativ cu 8,8% în perioada 2008-2010, au dezvoltat produse noi numai pentru întreprindere.

În perioada 2010-2012, din totalul întreprinderilor inovatoare de produse (bunuri), 56,4% au dezvoltat inovaţiile în propria întreprindere, 21,2% din întreprinderi au introdus bunuri împreună cu alte întreprinderi, 12,4% le-au realizat prin adaptarea sau modificarea bunurilor şi 6,9% au fost realizate în alte întreprinderi.

Cea mai importantă piaţă de desfacere a produselor rămâne cea locală sau regională care a fost menţionată de 88,8% din totalul întreprinderilor inovatoare, 65,5% din întreprinderile inovatoare şi-au vândut produsele pe piaţa naţională, 34,2% pe piaţa Uniunii Europene şi 15,0% din întreprinderile inovatoare şi-au vândut produsele în alte ţări.

În anul 2012, valoarea totală a cheltuielior pentru inovaţia de produse şi/sau procese, a fost de 2917,3 milioane lei. Comparativ cu anul 2010, cheltuielile de cercetare-dezvoltare internă aproape s-au dublat, de la 18,3% la 30,6%. Cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare externă au înregistrat o scădere cu 9,6 puncte procentuale, de la 11,2% la 1,6%. Cheltuielile cu achiziţii de utilaj, echipament şi software au scăzut cu 9,3 puncte procentuale, de la 69,1% la 59,8%, iar cheltuielile cu achiziţii de alte cunoştinţe externe au rămas la aceleaşi nivel (1,2%), ca în anul 2010.
În perioada 2010-2012, comparativ cu perioada 2008-2010, finanţarea publică a întreprinderilor a crescut cu 13,2 puncte procentuale, de la 4,3 % la 17,5%.

Clienţii sau cumpărătorii din sectorul public şi concurenţii  sau alte întreprinderi din acelaşi sector de activitate au constituit principalele surse de informaţii ale întreprinderilor pentru susţinerea procesului inovaţiei. După tipul sursei, acestea se clasifică în: surse interne, de piaţă, de la instituţii şi alte surse. 

Dacă în perioada 2008-2010, 11,2% din întreprinderile inovatoare au avut acorduri de cooperare pentru realizarea activităţilor inovatoare, în perioada 2010-2012 numai 7,4% din întreprinderile inovatoare au avut acorduri de cooperare pentru realizarea activităţilor inovatoare.
      
Principalii parteneri de cooperare ai întreprinderilor inovatoare au fost furnizorii de echipamente, materiale, componente sau software 5,3% şi clienţii sau cumpărătorii din sectorul public 3,5%. Pe sectoare economice, în sectorul industriei se cooperează mai mult decât în sectorul serviciilor.

Cele mai eficiente metode declarate de întreprinderi pentru menţinerea sau creşterea competitivităţii inovaţiilor de produse şi/sau procese au fost cele privind avantajele avansului de timp 4,8% şi cele referitoare la complexitatea produselor sau serviciilor (4,5%).    
    Pentru a fi competitive şi a obţine profit, orice întreprindere are anumite obiective. Pentru a realiza aceste obiective, întreprinderile folosesc diferite strategii pentru atingerea obiectivelor lor. Din analiza datelor obţinute, pentru perioada 2010-2012, 4,2% din întreprinderile inovatoare au menţionat ca principală strategie utilizată, realizarea unor alianţe cu alte întreprinderi sau instituţii iar 3,7% dintre acestea au menţionat creşterea flexibilităţii/ sensibilităţii organizaţiei. În graficul de mai jos, sunt prezentate principalele strategii folosite de întreprinderi.

Totodată, întreprinderile inovatoare au identificat un număr de factori ca obstacole în realizarea activităţilor inovatoare. Aceşti factori au fost menţionaţi, funcţie de impactul exercitat asupra activităţilor inovatoare.
Lipsa personalului calificat a reprezentat cel mai important factor ca obstacol în atingerea obiectivelor întreprinderilor, în perioada 2010-2012.

Inovaţia în profil teritorial

Cercetarea statistică a urmărit întreprinderile după adresa sediului central al acestora, indiferent în ce regiune se află întreprinderea sau punctul de lucru al acesteia.
În perioada 2010-2012, cele mai ridicate ponderi s-au înregistrat în Regiunea Sud-Est 36,5% şi Nord-Est 32,2% iar cele mai scăzute ponderi au fost în Regiunea Vest 14,4% şi Nord-Vest 12,0%.

Cele mai multe întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) inovatoare s-au înregistrat în Regiunea Sud-Est 36,1% şi în Regiunea Nord-Est 31,7%. Cele mai puţine IMM-uri inovatoare au fost în Regiunea Nord-Vest, 11,4%.
În Regiunea Sud-Est s-au înregistrat cele mai multe IMM-uri inovatoare de produse 6,5%, de procese 16,0% şi de forme de organizare 26,8%. 
În Regiunea Nord-Est au fost cele mai multe IMM-uri inovatoare de metode de marketing 22,2%.
O pondere de 0,4% din IMM-urile din Regiunea Sud-Est şi Nord-Est au avut produse noi pe piaţă şi 1,5% din IMM-urile din Regiunea Sud-Est au avut produse noi numai pentru întreprindere.
Ponderea cea mai ridicată a IMM-urilor care au primit finanţare publică a fost în Regiunea Nord-Est, 2,6% iar cele mai multe IMM-uri care au cooperat au fost în Regiunea Sud-Est 2,8%.