Publicat: 25 August, 2020 - 11:19
Share

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că în data de 28 august 2020, ora 14:30, expiră termenul pentru înregistrarea mandatarilor financiari de către fiecare partid politic, alianţă politică şi organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020, individual sau într-o alianţă electorală, precum şi de către fiecare candidat independent.

AEP readuce în atenţia competitorilor electorali această obligaţie în contextul în care, în data de 24 august 2020, au rămas definitive candidaturile şi mai sunt doar trei zile în care se mai pot înregistra mandatarii financiari.

Reamintim că, potrivit legislaţiei electorale în vigoare (Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare şi Hotărârea AEP nr. 4/2020 privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020), fiecare partid politic, alianţă politică şi organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020, individual sau într-o alianţă electorală, precum şi fiecare candidat independent au obligaţia de a-şi desemna un mandatar financiar coordonator la nivel central, respectiv câte un mandatar financiar la nivelul fiecărui judeţ, sector al municipiului Bucureşti şi la nivelul municipiului Bucureşti.

În cazul în care partidul politic, alianţa politică, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidatul independent, după caz, participă la alegeri doar într-o unitate administrativ-teritorială, desemnează un singur mandatar financiar, care va avea calitatea de mandatar financiar coordonator. Candidatul independent va desemna un singur mandatar financiar, care va avea calitatea de mandatar financiar coordonator.

Ghidul finanţării campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020, aprobat prin Hotărârea AEP nr. 4/20202, poate fi consultat pe site-ul www.roaep.ro accesând următorul link:
https://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2020/08/Hot%20AEP%20n...

Precizăm că înregistrarea mandatarului financiar coordonator are o importanţă majoră în asigurarea transparenţei operaţiunilor financiare derulate de către competitorii electorali, evidenţiată prin deschiderea contului bancar de campanie prin care se desfăşoară toată activitatea finanţată în campania electorală, prin depunerea Raportului de venituri şi cheltuieli electorale (raport necesar validării mandatului/mandatelor) şi prin depunerea tuturor cererilor şi documentelor justificative în scopul obţinerii rambursării sumelor cheltuite.