Publicat: 20 Ianuarie, 2020 - 13:54
Share

Ion Ştefan, ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, a avut astăzi, 20 ianuarie, o întâlnire de lucru cu reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) şi experţi în fonduri europene din minister, privind stadiul Proiectului major "Creşterea gradului de acoperire şi de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România", inclus în AXA prioritară 11 din POR 2014-2020.

Proiectul, al cărui beneficiar este ANCPI, are o valoare totală de 300 de milioane de euro şi finanţează lucrări de înregistrare sistematică în 660 UAT- uri din mediul rural, acoperind suprafaţa de 5,7 milioane de hectare.

"Cadastrul reprezintă un obiectiv major pentru dezvoltarea României, de aceea vă solicit insistent ca prioritatea ANCPI să o constituie implementarea acestui proiect! Toţi cetăţenii din cele 660 de unităţi administrativ-teritoriale incluse în proiect trebuie să cunoască beneficiile acestuia şi etapele care trebuie derulate!", a subliniat ministrul Ion Ştefan.

În urma procedurilor de achiziţie derulate de ANCPI începând cu anul 2018, în anul 2019 au fost semnate 7 Acorduri-cadru pentru derularea lucrărilor de înregistrare sistematică în 31 UAT-uri din 7 judeţe, cu o suprafaţă estimată de 289.946 ha.

La finalul anului 2019, se aflau în etapa de încheiere contracte de servicii 27 UAT-uri, cu o suprafaţă de 343.735 ha, iar 239 UAT-uri (cu o suprafaţă estimată de 1.490.379 ha) se aflau în procedură de achiziţie. În cadrul proiectului au fost efectuate plăţi în valoare de 95,14 milioane lei.

La finalul întâlnirii, ministrul lucrărilor publice a solicitat şedinţe de lucru săptămânale, în cadrul cărora să fie analizate atât stadiul, cât şi problemele întâmpinate, şi să fie stabilite soluţii pentru derularea în condiţii optime a proiectului.