Publicat: 31 Mai, 2016 - 17:04
Share

În anul 1954, Adunarea Generală a ONU a recomandat instituirea Zilei Internaţionale a Copilului, fără a fixa o anumită dată la care aceasta să fie serbată. România, ca şi alte ţări, a optat  pentru 1 iunie, fixându-se ca atare în constiinţa publică. 
Cu prilejul acestei sărbători, Institutul Naţional de Statistică pune la dispoziţie câteva date statistice:

1.    La 1 ianuarie 2016, numărul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani, care aveau domiciliul în România, a fost de 3976,5 mii, în scădere cu 23,4 mii comparativ cu anul anterior;
2.    Ponderea populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani în totalul populaţiei după domiciliu a fost, la 1 ianuarie 2016,  de 17,9%, în scădere faţă de anii anteriori.
3.    Proporţia băieţilor în segmentul de populaţie de 0-18 ani a fost, în ultimii ani, superioară comparativ cu cea a fetelor de aceeaşi vârstă (51,4%); raportul de masculinitate a fost de 1057 băieţi la 1000 fete;
4.    În anul 2015 s-au născut 187372) copii;
5.    În anul 2015, rata de fertilitate2) a crescut faţă de anii anteriori, ajungând la 33,4 născuţi-vii la 1000 femei de vârstă fertilă;
6.    Cea mai ridicată rată a natalităţii), înregistrată în anul 2015, a fost în regiunile Nord-Vest, Centru şi Bucureşti -Ilfov (9,1 născuţi-vii la 1000 locuitori), iar cea mai scăzută în regiunea Sud-Vest Oltenia (7,3 născuţi-vii la 1000 locuitori);
7.    La începutul anului şcolar 2015/2016 populaţia şcolară era de 3.642.6324), cuprinsă într-o reţea de învăţământ cu 7.108 unităţi şi 237.443 cadre didactice;
8.    Din totalul populaţiei şcolare la începutul anului şcolar 2015/2016, numărul copiilor din creşe şi grădiniţe era de 553.553, al elevilor din clasele primare şi gimnaziale de 1.712.088, iar al celor din învăţământul liceal de 673.615;
9.    Gradul de cuprindere în învăţământ a populaţiei de vârstă şcolară la începutul anului şcolar 2015/2016 a fost de 72,2%5)
10.    Din numărul total de elevi înscrişi la începutul anului  şcolar 2015/2016, 2.456.2006) frecventau şcoala la forma de învăţământ de zi.