Publicat: 25 Iunie, 2018 - 09:49

Populaţia şcolară din sistemul național de educație a fost în anul şcolar/universitar 2017-2018 de 3578,6 mii elevi şi studenți1, în scădere cu 18,7 mii comparativ cu anul şcolar/universitar precedent, informează un comunicat de presă al Institutului Naţional de Statistică.
    Învăţământul profesional și învățământul superior sunt nivelurile educaţionale în care populaţia şcolară a crescut (cu 6,9%, respectiv 1,4%) comparativ cu anul şcolar/universitar precedent.
    Numărul absolvenţilor din anul şcolar/universitar 2016-2017 a fost de 497,6 mii elevi şi studenți, în scădere cu 0,3% comparativ cu anul şcolar/universitar precedent.

 
Înscrişii în anul şcolar/universitar 2017-2018
În anul şcolar/universitar 2017-2018, aproape jumătate din populația școlară s-a regăsit în învățământulul primar și gimnazial (46,9%), iar circa o treime în învățământul liceal şi cel antepreșcolar și preșcolar (17,8%, respectiv 15,1%).
Din totalul populației școlare cuprinsă în sistemul de educație, 50,1% au fost elevii şi studenții de sex masculin şi 71,4% au studiat în mediul urban.
Comparativ cu anul şcolar/universitar precedent, învăţământul superior și învățământul profesional sunt nivelurile care au înregistrat creşteri ale populației școlare (+7,3 mii studenți/cursanți, respectiv +5,8 mii elevi). În învățământul profesional au fost înscriși 90,2 mii elevi, rămânând în continuare nivelul educaţional cel mai puţin reprezentat în totalul populaţiei şcolare (2,5%).
Învăţământul primar şi gimnazial, precum și cel liceal au cunoscut cele mai accentuate diminuări ale numărului de elevi înscrişi în anul şcolar 2017-2018 faţă de cel anterior (-17,5 mii, respectiv -13,1 mii).
Unităţile de învăţământ care au funcţionat în anul şcolar/universitar 2017-2018 au aparţinut, în principal, nivelurilor de educaţie primar şi gimnazial (57,2%), liceal (21,2%), respectiv antepreşcolar şi preşcolar (17,1%).
Populaţia şcolară a fost cuprinsă cu preponderenţă (95,4%) în unităţile şcolare publice, iar restul de numai 4,6% în unităţi şcolare private.
Pe niveluri educaţionale, cele mai reduse ponderi ale elevilor/studenţilor înscrişi în unităţile din învăţământul public s-au regăsit în învăţământul superior (87,5%), respectiv postliceal (56,6%).
Gradul de cuprindere în învăţământ a populaţiei de vârstă şcolară, în anul şcolar/universitar 2017-2018*)
 
*)S-a utilizat populaţia rezidentă la 1 ianuarie 2017 (date provizorii).
Datele graficului (.xls)
Gradul de cuprindere în învăţământ al elevilor din grupa de vârstă 11-14 ani a înregistrat cel mai ridicat nivel (89,8%), comparativ cu cel al celorlalte grupe de vârstă.
În anul universitar 2017-2018 au fost înscrişi în învăţământul superior 538,9 mii studenţi, din care 54,2% au fost studente.
Cele mai atractive specializări (conform clasificării ISCED-F) din învăţământul superior au fost cele de afaceri, administraţie şi drept (23,8% din totalul studenţilor), respectiv de inginerie, prelucrare şi construcţii (21,0% din totalul studenţilor).
În profil teritorial, populaţia şcolară din anul şcolar/universitar 2017-2018 a înregistrat cele mai ridicate valori în regiunile Nord-Est (623,0 mii persoane), respectiv București-Ilfov (506,8 mii persoane).
Distribuţia populaţiei şcolare pe regiuni de dezvoltare şi niveluri educaţionale faţă de totalul fiecărei regiuni, arată că cea mai ridicată pondere s-a înregistrat în învăţământul primar şi gimnazial din regiunea Sud-Muntenia (54,4%), în timp ce învăţământul superior a fost preponderent în regiunea Bucureşti-Ilfov (34,8%).
La polul opus, cele mai scăzute ponderi s-au înregistrat în învăţământul postliceal şi de maiştri din regiunile Centru, Nord-Est şi Bucureşti-Ilfov (2,0% fiecare în parte).
                             
Distribuţia populaţiei şcolare pe regiuni de dezvoltare şi niveluri educaţionale,
în anul şcolar/universitar 2017-2018
 ../../AppData/Local/Temp/Temp1_Comunicat_educatie_RO (003).zip/Educatie.xls
 
Datele_graficului.xls
Personalul didactic în anul şcolar/universitar 2017-2018
În anul şcolar/universitar 2017-2018, personalul didactic din cadrul sistemului educaţional a însumat 236,2 mii persoane. Astfel, raportul mediu dintre populaţia şcolară şi numărul cadrelor didactice a fost de 15 elevi/studenţi la un cadru didactic.
Ponderea personalului didactic de sex feminin este majoritară atât la nivelul întregului sistem educaţional (77,8%), cât şi pe nivelurile de educaţie: antepreşcolar şi preşcolar (99,7%), primar şi gimnazial (80,1%), postliceal şi de maiştri (77,0%), liceal (71,5%) şi profesional (68,2%).
Absolvenţii anului şcolar/universitar 2016-2017
Numărul absolvenţilor din anul şcolar/ universitar 2016-2017 aparţinând nivelurilor educaţionale gimnazial, liceal, profesional, postliceal şi de maiştri, respectiv superior (licenţă, master şi doctorat, cursuri postuniversitare şi programe postdoctorale) a fost de 497,6 mii elevi şi studenți. Preponderente au fost absolventele, în număr de 260,6 mii, reprezentând 52,4%.
La sfârşitul anului şcolar 2016-2017 au absolvit învăţământul gimnazial 171,4 mii elevi, cei mai mulţi dintre aceştia înregistrându-se în regiunea Nord-Est (20,3%). Ponderea băieţilor (51,0%) o devansează uşor pe cea a fetelor, cu 1,9 puncte procentuale. În mediul urban, absolvenţii de gimnaziu reprezintă 53,9% din totalul absolvenţilor din acest nivel, însă în profil teritorial, regiunile Nord-Est şi Sud-Muntenia au înregistrat ponderi mai mari ale absolvenţilor din mediul rural (60,0%, respectiv 57,2%).
În învăţământul liceal, la sfârşitul anului şcolar 2016-2017 au absolvit 153,6 mii elevi, în creștere cu 0,5% comparativ cu anul şcolar anterior. Majoritatea absolvenţilor de liceu au urmat cursurile învăţământului de zi (89,7%).
Situaţia absolvenţilor din învăţământul liceal a evidenţiat că circa jumătate au frecventat cursurile filierei teoretice (51,3% din totalul absolvenţilor), 41,1% pe cele din filiera tehnologică, iar 7,6% din totalul absolvenţilor au urmat cursurile liceelor din filiera vocaţională. La examenul de bacalaureat s-au prezentat 141,2 mii absolvenţi, din care 121,8 mii proveniţi din promoţia 2017 (86,3%). Au fost declarate reuşite 100,8 mii persoane (71,4%). Din totalul absolvenţilor proveniţi din promoţia 2017, 94,6 mii persoane (77,6%) au fost declarate reuşite.
Învăţământul profesional a fost absolvit de 19,4 mii elevi, din care 97,2% au urmat cursurile unităţilor şcolare aparţinând sectorului public, iar numai 2,8% pe cele din sectorul privat.
Învăţământul postliceal şi de maiştri a fost absolvit de 32,0 mii elevi din care 64,3% au urmat cursurile unităţilor şcolare aparţinând sectorului public, iar peste o treime (35,7%) pe cele din sectorul privat.
În învăţământul superior, numărul absolvenţilor cu diplomă a fost de 121,3 mii studenţi. Studentele au reprezentat 59,2% din numărul totalul al absolvenţilor cu diplomă.
Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior au provenit cu preponderenţă din facultăţile cu profil afaceri, administraţie şi drept (27,7%), inginerie, prelucrare şi construcţii (18,2%), respectiv sănătate şi asistenţă socială (11,6%).
În anul 2015, resursele financiare necesare procesului de învăţământ, alocate pentru funcţionarea unităţilor şcolare cuprinse în sistemul naţional de educaţie au fost asigurate în cea mai mare măsură (90,5%) din fonduri publice (de la bugetul de stat şi din bugetele locale), dar şi din alte surse ale instituţiilor de învăţământ (9,5%).
Pe tipuri de cheltuieli ale instituţiilor publice şi private, din totalul cheltuielilor de educaţie, ponderea majoritară a fost deţinută de cheltuielile curente (94,3%), urmate de cheltuielile de capital (5,7%).

 

Tag-uri Institutii: