Publicat: 24 Iulie, 2015 - 10:10
Share

Producțiile vegetală, animală și serviciile agricole au înregistrat creșteri ale activității în decursul anului 2014, evoluția pozitivă a ramurii agricole indicând un salt de 2,9% față de anul precedent, arată datele semi-definitive ale Institutului Național de Statistică /INS/, publicate vineri.

Din punct de vedere al structurii valorice a producției vegetale, pe principalele grupe de culturi, în anul 2014, comparativ cu anul 2013, ponderea culturilor de legume și pepeni și de fructe și struguri a crescut cu două puncte procentuale, respectiv cu 1,4 puncte procentuale, în timp ce ponderea culturilor de cereale și plante de nutreț a scăzut cu 2,1 puncte procentuale, respectiv cu 0,4 puncte procentuale. În schimb, ponderea culturilor de plante uleioase se menține constantă.

În structura producției s-au produs modificări, în sensul scăderii ponderii producției vegetale (65,8%) și creșterii ponderii producției animale (32,9%), în timp ce ponderea producției de servicii agricole a crescut (1,3%).

La nivelul structurii valorice a producției animale la principalele grupe de produse se consemnează o creștere cu 1,3 puncte procentuale a ponderii la ovine și caprine, în timp ce în cazul bovinelor ponderea a crescut cu 0,6 puncte procentuale, iar la porcine ponderea a scăzut cu 1,8 puncte procentuale.

Per ansamblu, producția ramurii agricole a înregistrat o evoluție pozitivă (+2,9%), în anul 2014, comparativ cu anul precedent. În acest sens, producțiile vegetală, animală și de servicii agricole au prezentat creșteri de 2,9%, 2,5%, respectiv de 24,3%.

Datele INS au la bază cercetările statistice anuale privind suprafața cultivată, suprafața recoltată, producția agricolă vegetală și animală, prețurile produselor agricole și cercetările privind activitatea economică a unităților agricole cu personalitate juridică, lucrarea 'Balanțele principalelor produse agricole la producători', precum și surse administrative, ca Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru subvențiile pe produse agricole.