10 august 2022

Înscrierea în Clasa Pregătitoare, an şcolar 2022 – 2023

education, elementary school, learning and people concept - group of school kids sitting and listening to teacher in classroom from back

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Educaţiei a emis metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022 – 2023, precum şi calendarul aferent acestui proces, ca anexe al OME 3.445 din 17.03.2022.

Pregătirea procesului de înscriere a început în data de 28 martie 2022, dată în care fiecare unitate de învăţământ şi inspectoratul şcolar vor afişa circumscripţiile şcolare şi planul de şcolarizare propus.

În perioada 11 aprilie – 10 mai 2022, părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere. Cererile vor putea fi transmise online, prin poştă sau email sau depuse la unitatea de învăţământ la care aceştia solicită înscrierea copiilor. Validarea cererilor este obligatorie.

Prima etapă de înscriere în învăţământul primar se va desfăşura în perioada 11 – 27 mai 2022, în patru faze, astfel:
– 11 – 12 mai 2022: procesarea de către comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea copiilor la şcoala de circumscripţie;
– 13 – 25 mai 2022: procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse/transmise de părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât la şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere;
– 26 mai 2022: procesarea de către comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea copiilor la o altă unitate de învăţământ decât la şcoala de circumscripţie
– 27 mai 2022: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar a candidaţilor înmatriculaţi şi a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învăţământul primar (30 mai – 8 septembrie 2022):

Cererile vor fi completate de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
– 30 mai 2022: comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul şcolar;
– 31 mai – 7 iunie 2022: depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua;
– 10 iunie 2022: afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare.

În perioada 1 – 8 septembrie 2022 sunt prevăzute centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor/tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor legali ai copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ, pe locuri disponibile după cele două etape.

La nivelul judeţului Sibiu a fost aprobat un număr de 235,29 clase, pentru un număr estimativ 4532 de elevi. Pe tipuri de învăţământ şi limba de predare situaţie este următoarea:

Tip de învăţământ Limba de predare Număr clase Număr locuri alocate

Tradiţional Română 204,79 4008

Tradiţional Germană 17,70 373

Tradiţional Maghiară 1,83 22

Alternative educaţionale Română 2 34

Special Română 5,77 41

Privat Română 3,2 54

TOTAL 235,29 4532

Pentru a vedea circumscripţiile (străzile) arondate unităţilor de învăţământ din municipiul Sibiu puteţi accesa linkul de mai jos: https://drive.google.com/drive/folders/1cstLJyEDwKlm7mdKXC_SebVVshqLul6Z?usp=sharing

Pentru a vedea circumscripţiile (străzile) arondate unităţilor de învăţământ din Mediaş, Agnita, Cisnădie, Avrig şi Răşinari puteţi accesa linkul de mai jos: https://drive.google.com/drive/folders/1HvlJOXrUTHM_SGX-bW3hIMJa6fUXOQWn?usp=sharing

!!!TELVERDE pus la dispoziţie de ISJ Sibiu: 0 800 816 269; program de functionare: luni-joi 8.00-16.30, vineri 8.00-14.00, în perioada 10 aprilie – 11 iunie 2022.

Reguli de înscriere la clasa pregătitoare 2022-2023:
– În clasa pregătitoare vor fi înscrişi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022 inclusiv. Procesul de înscriere în învăţământul primar nu este condiţionat de frecventarea grupei mari a învăţământului preşcolar.
– Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani între 1 septembrie şi 31 decembrie 2022, inclusiv, pot să îşi înscrie copiii în clasa pregătitoare dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. În situaţia copiilor care au frecventat grădiniţa, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinţilor, în baza recomandării eliberate de unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar.
– Evaluarea dezvoltării copiilor se efectuează de către centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE) doar în situaţia copiilor care nu au frecventat grădiniţa sau care s-au întors din străinătate, pentru copii împlinesc vârsta de 6 ani între 1 septembrie şi 31 decembrie 2022.
– Potrivit Calendarului înscrierii în învăţământul primar, în perioada 30 martie – 08 aprilie 2022, s-a desfăşura Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 (pentru copiii care NU au frecventat grădiniţa sau au revenit din străinătate) şi vor fi eliberate recomandările pentru înscrierea în învăţământul primar (pentru copiii care au frecventat grădiniţa).
– Cererea-tip de înscriere la clasa pregătitoare se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poştă sau se poate depune la secretariatul unităţii de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
– În situaţia completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poştă, părintele va transmite unităţii de învăţământ declaraţia-tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informaţiilor introduse în cerere.
– Constituirea formaţiunilor de elevi în clasa pregătitoare se face după finalizarea procesului de înscriere, în baza procedurii elaborate de Inspectoratul Şcolar Judeţean/al Municipiului Bucureşti şi aprobată de Consiliul de Administraţie, cu respectarea criteriilor de transparenţă, echitate, nondiscriminare şi incluziune (copiii vor fi repartizaţi în ordine alfabetică în clasele pregătitoare).
Comunicat de presă – Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu

Sursa foto: Pixabay