Publicat: 11 Februarie, 2017 - 13:04
Share

Green Business Index (GBI), barometrul responsabilității față de mediu a companiilor din România, lansează astăzi cea de-a șaptea ediție.

GBI este singurul instrument gratuit de evaluare a performanței de mediu conform ISO 14031, un mecanism de monitorizare a inițiativelor verzi din sectorul de afaceri românesc și un mijloc de asistenta și formare pentru îmbunătățirea performanței de mediu.

GBI 2017 oferă companiilor din România, prin platforma online www.gbindex.ro, 6 instrumente pentru evaluarea și raportarea performanțelor de mediu:

* Aplicația pentru Evaluarea Performanțelor de Mediu —este principalul serviciu oferit de GBI și se realizează prin intermediul unui instrument de diagnostic și raportare online alcătuit din 7 chestionare: dezvoltare sustenabilă, utilizarea resurselor, impact asupra mediului, managementul deșeurilor, clădiri verzi, achiziții verzi și transport sustenabil.

* Calculatorul de Emisii de Gaze cu Efect de Seră  (denumit și Calculatorul Amprentei de Carbon) — estimează emisiile totale de gaze cu efect de seră pentru Categoriile de Emisii 1 (emisiile directe ale companiei sau organizației), 2 (emisiile indirecte din achiziția și utilizarea energiei electrice și termice) și 3 (emisiile indirecte din activități care nu sunt în controlul direct al companiei).

* Aplicația pentru Evaluarea Circularității — calculează indicatorii privind gradul de adaptare a companiei la principiile economiei circulare;

* Ghid pentru Evaluarea și Raportarea Performanțelor de Mediu —oferă îndrumări practice companiilor care vor să își evalueze gradul de sustenabilitate, fiind construit ca un instrument ajutător pentru platformă online de evaluare a sustenabilității companiilor, Green Business Index.

* Tutoriale video —ghiduri practice, pas-cu-pas, pentru evaluarea performanței de mediu, a circularității și pentru calculul amprentei de carbon.

* Cursuri și seminarii online —rezervate companiilor înscrise în Green Business Index, și care oferă acces la cursuri și seminarii online pe teme de sustenabilitate, îmbunătățirea performanțelor de mediu, promovarea sustenabilității pe lanțul de furnizori etc.

Până pe 30 aprilie 2017, companiile se pot înregistra gratuit pe website-ul oficial al proiectului, www.gbindex.ro și pot completa setul de șapte chestionare, în funcție de sectorul de activitate căruia îi aparțin (producție/industrie, servicii/comerț, construcții și transporturi/ logistică).

'Protecția mediului nu este o alternativă, ci calea de a genera și a construi afaceri profitabile și sustenabile. Pentru al șaptelea an, GBI le stă la dispoziție companiilor pentru monitorizarea obiectivă a inițiativelor și a eforturilor depuse în domeniul protecției mediului. Împreună putem construi o comunitate de business sustenabil, astfel facilitând tranziția către economia verde. Numărul în creștere al companiilor înscrise în Green business Index față de prima ediție, precum și rezultatele evaluărilor anuale dovedesc că, în ciuda stadiului incipient, există premise pentru dezvoltarea economică durabilă și în țara noastră', a declarat Raluca Fiser, președintele Asociației Green Revolution.

Companiile care se vor înscrie în GBI 2017 vor putea beneficia de:

* Evaluarea gratuită și generarea a 3 rapoarte specifice, cu referire la performanțele de mediu, amprenta de carbon și gradul de adaptare la principiile economiei circulare;

* Accesul la expertiză pentru:

— creșterea gradului de conformare la noile cerințe legislative de mediu

— îmbunătățirea performanței de mediu

* Îmbunătățirea imaginii companiei prin:

— consolidarea brandului

— fidelizarea clienților

— recunoașterea publică a eforturilor depuse de companii pentru protecția mediului

— cointeresarea colaboratorilor și angajaților

Datele furnizate de către companii în urma înscrierii în Green Business Index vor fi analizate de către o echipă de experți independenți de mediu după încheierea perioadei de înscrieri. În urma interpretării datelor de către echipa de experți va rezulta clasamentul companiilor responsabile față de mediu din România.

Rezultatele vor fi anunțate în luna mai, iar cele mai 'verzi' companii vor fi premiate în cadrul Galei Green Business Index 2017, din luna iunie.

Green Revolution, fondată în martie 2009, este prima organizație nonguvernamentală de ecologie urbană din România ce pune în practică măsurile ce stau la baza construirii unui oraș verde. GreenRevolution dezvolta proiecte variate, care promovează și sprijină: educația ecologică și respectul față de mediul înconjurător, colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje, mijloacele și soluțiile de transport ecologice și economice, adoptarea unui comportament responsabil față de mediu în rândul autorităților și companiilor private și de stat.